Hoppa till innehåll
Media

Utredning föreslår ett så kallat lägesrum för att stödja förebyggandet av marginalisering bland barn och unga

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 12.21
Pressmeddelande

Utredaren föreslår en ny administrativ struktur som syftar till att stärka barns och ungas säkerhetskapital. Dessutom bör man enligt utredningen överväga en förvaltningsövergripande fenomenbaserad budgetering för att förebygga marginalisering bland barn och unga.

Utredaren hade till uppgift att lägga fram ett förslag till administrativ struktur med hjälp av vilken man kan följa säkerheten hos barn och unga som löper risk att marginaliseras samt åtgärderna och de bakomliggande orsakerna.

I utredningen föreslås ett så kallat lägesrum som ska inrättas i anslutning till statsrådet och som ska lyda under en ministerarbetsgrupp. Lägesrummet ska följa och bedöma utvecklingen av fenomen i anslutning till barns och ungas säkerhet, finansiera ett förvaltningsövergripande arbete och följa åtgärdernas effekter.

Enligt rapporten behövs det ytterligare åtgärder och förvaltningsövergripande investeringar för att stärka barns och ungas säkerhetskapital och förebygga risker. De ytterligare åtgärderna bör inte försvaga den nuvarande verksamheten, utan komplettera det nuvarande arbetet för att förebygga marginalisering av barn och unga inom olika sektorer. Via lägesrummet kan man finansiera åtgärder som förutsätter samarbete mellan flera olika aktörer. 

Utredningen föreslår en fenomenbaserad budgetering

Förebyggandet av marginalisering bland barn och unga förutsätter förvaltningsövergripande samarbete. Enligt utredningen är det en utmaning att finansieringen för närvarande inte i tillräcklig utsträckning möjliggör samutveckling inom förvaltningsområdena.

I rapporten föreslås det att man i det kommande regeringsprogrammet ska närma sig marginaliseringen av barn och unga genom fenomenbudgetering. Fenomenbudgetering innebär att man i stället för att granska budgetmedlen enligt förvaltningsområde och ministerium granskar dem enligt fenomen.

Rapporten föreslår att det vid regeringsförhandlingarna ska anvisas tilläggsanslag för att finna lösningar som gäller förvaltningsövergripande fenomen och att helheten ska lyda under en enda ministerarbetsgrupp. Inrättandet av ett lägesrum förutsätter enligt utredningen en tilläggsfinansiering av engångsnatur på cirka 30 miljoner euro.

Förebyggandet av marginalisering bland barn och unga kräver brett samarbete

Barn och unga som löper risk för marginalisering är en av prioriteringarna i det nationella samarbetet kring inre säkerhet. Utredningen är ett led i arbetet med den nationella samarbetsmodellen för den inre säkerheten. Syftet med samarbetsmodellen är att intensifiera verksamheten hos aktörer på nationell nivå, till exempel ministerier, ämbetsverk och organisationer, när det gäller att bemöta olika fenomen och problem inom den inre säkerheten.  

Ytterligare information:

Jussi Pyykkönen, utredare, tfn 044 0239 149 (utredningsrapporten) 
Emilia Hämäläinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 221, [email protected] (ungdomsbrottslighet och förebyggande verksamhet)