Att arbeta som asylsökande

Mer information om rätten att arbeta som asylsökande och uppehållstillståndet för arbetstagare hittar du på Migrationsverkets webbplats.

Inrikesministeriet varken beviljar tillstånd eller behandlar ansökningar.