Förstudie om lagstiftningen om penningspel

Inrikesministeriet utredde behoven av att utveckla lagstiftningen om penningspel. Förstudien publicerades i maj 2019.

Förstudie om lagstiftningen om penningspel (på finska)

Frågor och svar