Proposition om möjlighet till omprövning i samband med automatiserat beslutsfattande vid Migrationsverket sändes på remiss

5.8.2022 15.37
IM
Inrikesministeriet har sänt ett utkast till ändringar i speciallagstiftningen om migration på remiss. Syftet med ändringarna är att möjliggöra automatiserat beslutsfattande i Migrationsverkets verksamhet. På så sätt kan enklare ärenden avgöras på ett så effektivt sätt som möjligt.

Inrikesministeriet föreslår tilläggsfinansiering för räddarutbildningen och för stabilisering av polisverksamheten

5.8.2022 10.21
IM
Inrikesministeriet föreslår ett anslag på sammanlagt 2,453 miljarder euro för sitt förvaltningsområde i statsbudgeten för 2023. Anslaget är 862 miljoner euro större än i den ordinarie budgeten för 2022. Bakom ökningen ligger vårens rambeslut om större satsningar på intern säkerhet och beredskap till följd av Rysslands invasion.

Finland sänder experthjälp inom internationell räddningsverksamhet för bekämpning av skogsbränder i Grekland

29.7.2022 11.05
IM
Genom beslut av inrikesministeriet sänder Finland 50 räddningsarbetare till Grekland för att hjälpa bekämpa terrängbränder. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för räddningsarbetarna.

Åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism framskrider

21.7.2022 13.10
IM
Åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism 2019–2023 har kommit halvvägs. Arbetet framskred relativt bra 2021 trots de utmaningar som covid-19-pandemin ställde. År 2021 fokuserade genomförandet av åtgärderna i huvudsak på att ordna olika utbildningar på webben, konstateras det i årsrapporten.