Tusentals personer som flytt från Ukraina kan bli kommuninvånare från och med mars

3.2.2023 10.30
IM Migri Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Över 45 000 personer som i fjol flydde från Ukraina kan ansöka om hemkommun 2023, efter att de har vistats i Finland i ett år. Detta gäller cirka 13 000 ukrainare redan i mars–april. Efter att ha fått en hemkommun övergår de ukrainska flyktingarna från mottagningstjänster till kommunernas och välfärdsområdenas tjänster. På så sätt blir de en mer integrerad del av det finländska samhället.

Tilläggsfinansiering för förebyggande av ungdomsbrottslighet och för utbildning inom befolkningsskydd och egen beredskap

2.2.2023 14.57
IM
I den första tilläggsbudgetpropositionen för 2023 föreslås ett tillägg på sammanlagt 6,9 miljoner euro för inrikesministeriets förvaltningsområde. För polisen föreslås sammanlagt 2,477 miljoner euro för förebyggande och bekämpning av ungdomsbrottslighet. För stärkande av polisens multiprofessionella och förebyggande ankarverksamhet föreslås 1,037 miljoner euro. Dessutom effektiviseras undersökningen av brott bland unga särskilt i de största städerna (Helsingfors, Vanda, Esbo, Åbo) med ett tillägg på 1,44 miljoner euro.

Inrikesministeriet och Förenta staternas departement för inrikes säkerhet stärker samarbetet kring den inre säkerheten

1.2.2023 20.54
IM
The Flag of Finland and United States.
Den 31 januari 2023 sammanträdde inrikesminister Krista Mikkonen och biträdande minister vid Förenta staternas departement för inrikes säkerhet (Department of Homeland Security DHS) John K. Tien med sina delegationer i Washington.

Arbetsgrupp för bedömning av styrningen och övervakningen av och utbildningen för den privata säkerhetsbranschen

27.1.2023 14.53
IM
Inrikesministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bedöma styrningen och övervakningen av och utbildningen för den privata säkerhetsbranschen. Arbetsgruppen har till uppgift att lägga fram förslag om hur verksamheten inom branschen kan utvecklas.

Se även