En riksomfattande anvisning om användning av frivilliga i räddningsväsendets uppgifter och som en del av den civila beredskapen har färdigställts

20.5.2022 10.10
IM
Det har utarbetats en riksomfattande anvisning till räddningsverken om utnyttjande av frivilliga resurser inom räddningsverksamheten. Syftet med anvisningen är att främja och förenhetliga användningen av frivilliga inom räddningsverksamheten. Dessutom är målet att bättre beakta frivilliga i räddningsväsendets beredskap inför storolyckor, störningssituationer och undantagsförhållanden.

Genom ändringar i gränsbevakningslagen och beredskapslagen skapas beredskap för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan 

19.5.2022 15.40
IM
Inrikesministeriet har sänt en regeringsproposition med förslag till ändring av gränsbevakningslagen på remiss. Syftet är att göra de ändringar i gränsbevakningslagen som behövs bland annat för att förbereda sig för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan.

Ny lagstiftning preciserar Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets handräckning till polisen

19.5.2022 13.55
IM
Ny lagstiftning preciserar polisens möjligheter att få sådan handräckning av Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet som innefattar användning av maktmedel. Uppdateringen av lagstiftningen är en del av myndigheternas beredskap och gäller mycket exceptionella situationer. Statsrådet föreslog den 19 maj att lagarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna den 20 maj, och de träder i kraft den 15 juni 2022.

Finländarna är i vår mer sociala och kunskapstörstiga än tidigare - trygghetskänslan är starkare, men världsläget oroar

19.5.2022 11.01
IM
I vår har befolkningens attityder till invandring, internationellt bistånd och EU-samarbete blivit positivare än tidigare. Också användningen av medier har ökat betydligt. För närvarande verkar det som att befolkningen i Finland är mer social och i större grad söker efter information och litar på myndigheterna än i fjol.