Statsrådets principbeslut begränsar märkbart ryssarnas turistresor till Finland

29.9.2022 14.40
IM

Genom statsrådets principbeslut den 29 september 2022 begränsar Finland påtagligt turistresor från Ryssland. Inresebegränsningarna börjar gälla den 30 september 2022 kl 00.00 och gäller tills vidare.


Ny delegation tillsatt för att styra och utveckla räddningsväsendet

29.9.2022 13.55
IM
Delegationen består av representanter för inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, välfärdsområdena och Helsingfors stad. Delegationens första uppdrag är att behandla riksomfattande målsättningar för räddningsväsendet.

Inrikesminister Mikkonen träffar Maltas inrikesminister Byron Camilleri i Helsingfors den 28 september

28.9.2022 10.59
IM
Inrikesminister Krista Mikkonen träffar Maltas inrikesminister Byron Camilleri i Helsingfors den 28 september. Ministrarna diskuterar bland annat hur reformen av EU:s migrations- och asylpolitik framskrider och instrumentalisering av migranter.

Smidigare fortsättning på tillfälligt skydd för ukrainare genom en ändring av utlänningslagen

27.9.2022 10.42
IM
Inrikesministeriet har sänt på remiss ett utkast till temporär ändring av utlänningslagen. Genom ändringen ska det säkerställas att ett uppehållstillstånd som beviljats i Finland på grund av tillfälligt skydd ska vara i kraft under hela den tid det tillfälliga skyddet inom EU gäller. Det första uppehållstillståndet ska beviljas direkt för hela den tid skyddet gäller. Den som redan fått uppehållstillstånd ska inte heller separat behöva ansöka om förlängning av tillståndet.