Trygg självständighetsdag!

6.12.2021 7.05
IM

Finland är ett av världens tryggaste länder. Flera generationer har arbetat för att bygga upp vår trygghet, och det kan vi vara stolta över.

Jag önskar er alla en fridfull och trygg självständighetsdag!


Finland begränsar inresa från södra Afrika på grund av coronavirusvariant

28.11.2021 14.04
IM
Från och med söndagen den 28 november kl. 15 begränsar Finland inresa vid sina yttre gränser för de resenärer som under de senaste 14 dygnen har vistats i Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambique, Namibia, Sydafrika eller Zimbabwe. Statsrådet fattade beslut om ärendet den 28 november.

Jukka Vornanen inleder sitt arbete som inrikesminister Mikkonens specialmedarbetare

19.11.2021 12.59
IM
Jukka Vornanen.
Jukka Vornanen inleder sitt arbete som inrikesminister Krista Mikkonens specialmedarbetare fredagen den 19 november. Vornanen ansvarar för frågor som gäller den inre säkerheten, det vill säga polisen, gränssäkerheten, nödcentralsverksamheten och räddningsväsendet.

Den frivilliga utsläppskompensationen underlättas i och med en ändring av lagen om penninginsamlingar

18.11.2021 13.57
IM
Lagen om penninginsamlingar ändras så att det i fortsättningen är möjligt att tillhandahålla tjänster för frivillig utsläppskompensation utan tillstånd till penninginsamling. Tjänsterna lämnas utanför lagen om penninginsamlingar. Regeringen föreslog torsdagen den 18 november att den lag som gäller detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 19 november. Lagen träder i kraft den 22 november 2021.

Inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås få ett tillägg på nästan 100 miljoner euro

4.11.2021 13.38
IM
I den fjärde tilläggsbudgeten för 2021 föreslås ett nettotillägg på sammanlagt 99,7 miljoner euro till inrikesministeriets förvaltningsområde. För anskaffning av Gränsbevakningsväsendets nya utsjöbevakningsfartyg föreslås 65 miljoner euro, för tryggande av polisens verksamhet 30 miljoner euro och för förvaltningsområdets utgifter till följd av coronapandemin och gränskontrollen vid de inre gränserna 10,38 miljoner euro. 

En utredning om användningen av polisens anslag och utvecklingsutsikterna inleds

2.11.2021 13.34
FM IM
Inrikesministeriet och finansministeriet låter göra en utomstående utredning om användningen av polisens anslag och om faktorer som hänför sig till anslagets tillräcklighet. Inrikesministeriet utnämner landskapsrådet Timo Kietäväinen, professor Lasse Oulasvirta och professor Roope Uusitalo till utredare. De ska lämna sin gemensamma utredning till ministerierna senast den 31 januari 2022.

Ministeriet för inre säkerhet och migration

Coronaviruset.