Minister Mikkonen träffade de baltiska ländernas inrikesministrar och Polens statssekreterare i Helsingfors

6.10.2022 15.36
IM
Inrikesminister Krista Mikkonen träffade de baltiska ländernas inrikesministrar Lauri Läänemets (Estland), Kristaps Eklons (Lettland), Agnė Bilotaitė (Litauen) och Polens statssekreterare Bartosz Grodecki i Helsingfors den 5–6 oktober. På agendan stod civil beredskap och annan beredskap samt den kritiska infrastrukturen och skyddet av den.

Utvecklingen av polisens ansvarsområde förbättrar polisens framtida verksamhetsförutsättningar

6.10.2022 10.00
IM
Inrikesministeriet har inlett utvecklingen av polisens ansvarsområde. Syftet är att trygga polisens verksamhetsförutsättningar på kort, medellång och lång sikt. Genom att stabilisera verksamhetsförutsättningarna försöker man finna en balans mellan den inre säkerheten, samhällets förväntningar och hållbara offentliga finanser.

Statsrådets principbeslut begränsar märkbart ryssarnas turistresor till Finland

29.9.2022 14.40
IM

Genom statsrådets principbeslut den 29 september 2022 begränsar Finland påtagligt turistresor från Ryssland. Inresebegränsningarna börjar gälla den 30 september 2022 kl 00.00 och gäller tills vidare.


Ny delegation tillsatt för att styra och utveckla räddningsväsendet

29.9.2022 13.55
IM
Delegationen består av representanter för inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, välfärdsområdena och Helsingfors stad. Delegationens första uppdrag är att behandla riksomfattande målsättningar för räddningsväsendet.