Migrationsverket i framtiden

Migrationsverket i framtiden och effekterna av migrationsförvaltningens verksamhet

SM037:00/2020 Projekt

Syftet med projektet är att skapa klarhet i bilden av invandringen till Finland under de närmaste åren och dess konsekvenser för Finlands migrationsförvaltning, i synnerhet för Migrationsverkets verksamhet och dess resurser.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM037:00/2020

Ärendenummer SMDno-2020-2580

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 20.11.2020 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 20.11.2020

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on tuottaa nykyistä parempi kuva siitä, millaisiin toimintaympäristön muutoksiin Maahanmuuttoviraston on tulevaisuudessa pystyttävä vastaamaan ja millaista henkilöstö- ja määrärahatasoa se edellyttää.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus tuottaa nykyistä tarkempi kuva tilanteesta maaliskuussa 2021 käytäviin hallituksen neuvotteluihin, joissa käsitellään vuosien 2022 – 2025 julkisen talouden suunnitelmaa.

Hankkeen toisessa vaiheessa, painottuen toimikauden maaliskuun 2021 jälkeiseen aikaan, selvitetään lisäksi, millaisia malleja muissa maissa on käytössä taloussuunnitteluun tarvittavan tietopohjan hankinnassa ja arvioinnissa sekä tehdään ehdotuksia, miten toiminta olisi tarkoituksenmukaista järjestää Suomessa. Tavoitteena on luoda suunnittelun ja johtamisen tueksi vakiintuneet menettelyt, joilla tuotetaan oikea-aikaisesti mahdollisimman luotettavaa ennakointitietoa maahanmuutosta ja sitä koskevista yhteiskunnallisista tarpeista. Lisäksi selvitetään maahanmuuttohallinnon tuottavuutta ja vaikuttavuutta, sitä, millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta maahanmuuttohallintoon sijoitetulla rahalla saadaan vastineeksi ja miten tätä vaikuttavuuden mittaamista voitaisiin kehittää.

Hanke nivotaan työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimaan työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton tiekarttatyöhön.

Sammandrag

Syftet med projektet är att skapa klarhet i bilden av invandringen till Finland under de närmaste åren och dess konsekvenser för Finlands migrationsförvaltning, i synnerhet för Migrationsverkets verksamhet och dess resurser.

Utgångspunkter

Suomen maahanmuuttohallinto on viime vuosien kuluessa joutunut vastaamaan monenlaisiin toimintaympäristön muutoksiin. Suomeen suuntautuvan maahanmuuton määrä on vaihdellut välillä suuresti, minkä lisäksi Maahanmuuttoviraston toimintaan ovat vaikuttaneet mm. sille osoitetut uudet tehtävät ja digitalisaatiokehitys.

Muutokset ovat vaikeuttaneet viraston tehtäviä vastaavan resurssitason määrittämistä, mikä on johtanut sen merkittäviin vuosittaisiin vaihteluihin. Vaihtelut ovat puolestaan tehneet vaikeaksi viraston toiminnan suunnitelmallisen ja kestävän kehittämisen niin, että se vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin.

Mer om ämnet