Polisens avgiftsförordning 2023

Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2023

SM044:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet. Förordningen utfärdas för en bestämd tid. Den nuvarande förordningen av inrikesministeriet om polisens avgiftsbelagda prestationer (1191/2021) gäller från den 1 januari 2022 till den 31 december 2022. Avsikten är att förordningen utfärdas en gång om året så att den gäller det följande kalenderåret.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM044:00/2022

Ärendenummer VN/28443/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 5.9.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 1094/2022

Kontaktperson
Johanna Kari, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 488 662
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tarkoituksena on laatia sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuodelle 2023.

Sammandrag

Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet. Förordningen utfärdas för en bestämd tid. Den nuvarande förordningen av inrikesministeriet om polisens avgiftsbelagda prestationer (1191/2021) gäller från den 1 januari 2022 till den 31 december 2022. Avsikten är att förordningen utfärdas en gång om året så att den gäller det följande kalenderåret.

Utgångspunkter

Vuonna 2022 voimassaolevan asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2022.

Mer om ämnet