Hybridiuhkiin varautuminen

Hankkeen tehtävänä on valmistella hallituksen esitys rajavartiolainsäädännön muutoksista, jotka ovat tarpeen hybridiuhkiin varautumiseksi ja niiden torjumiseksi. Hankkeessa voidaan esittää muutoksia myös Rajavartiolaitoksen toimintaan kiinteästi liittyvään muuhun lainsäädäntöön.

Hybridiuhilla tarkoitetaan tapoja aiheuttaa kohdemaassa tai kansainvälisessä toimijassa painetta, vahinkoa, epävarmuutta ja epävakautta. Keinovalikoima voi olla laaja ja vaikeasti tunnistettava. Se voi sisältää esimerkiksi valheellisen tiedon levittämistä, erilaista painostusta, manipulointia, verkkoon kohdistuvia operaatioita, terroristista ja rikollista toimintaa, elintärkeisiin infrastruktuureihin kohdistuvia tuhotöitä sekä sotilaallisia toimia.

Hankkeessa arvioidaan lainsäädännön muutostarpeet, jotka koskevat erityisesti Rajavartiolaitoksen tukena toimivien asevelvollisten toimivaltuuksia, rajavalvonnan ja terrorismin torjunnan toimivaltuuksia, liikenteenharjoittajien velvollisuuksia sisärajaliikenteessä sekä virka-apusäännöksiä. Lisäksi selvitetään muut Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksien muutostarpeet hybridiuhkatilanteiden hallitsemiseksi.

Valmisteluvaihe

Hankkeen toimikausi on 28.4.2016–31.12.2017. Lausuntokierro 7.6.-18.8.2017

Lausuntopyyntö
Hallituksen esitysluonnos 7.6.2017

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä 2017, ja säädösmuutokset tulisivat voimaan vuonna 2018.

Yhteyshenkilöt

Hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto, p. 0295 421 601
Rajavartioylitarkastaja Anne Ihanus, p. 0295 421 608, anne.ihanus@raja.fi