Väestösuojarakentamista koskevien säännöksien tarkistaminen

SM005:00/2016 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan rakentamisen kustannusten alentamiseksi tarpeelliset väestönsuojarakentamista koskevat säädösmuutokset. Säädösmuutokset koskisivat vain uusia rakennushankkeita ja niiden valmistelussa otetaan huomioon väestön suojaamisen edellyttämät välttämättömät tarpeet.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM005:00/2016

Asianumerot SMDno-2016-209

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.2.2016 – 31.12.2016

Asettamispäivä 9.2.2016

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan rakentamisen kustannusten alentamiseksi tarpeelliset väestönsuojarakentamista koskevat säädösmuutokset. Säädösmuutokset koskisivat vain uusia rakennushankkeita ja niiden valmistelussa otetaan huomioon väestön suojaamisen edellyttämät välttämättömät tarpeet.

Lähtökohdat

Hanke liittyy Sipilän hallitusohjelman asuntopoliittisiin toimiin, joilla pyritään lisäämään asuntotonttituotantoa ja alentamaan rakentamisen kustannuksia. Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti purkaa rakentamisen normeja esimerkiksi väestönsuojien ja pysäköintipaikkojen osalta, jotta rakentamisen kustannukset ja byrokratia kevenisivät.

Hanke toteutetaan siten, että ehdotettavat säädösmuutokset annetaan osana pelastuslakiesitystä, liittyen hankkeeseen pelastustoimen uudistus (SM061:00/2015).