Väestösuojarakentamista koskevien säännöksien tarkistaminen

SM005:00/2016 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa valmistellaan rakentamisen kustannusten alentamiseksi tarpeelliset väestönsuojarakentamista koskevat säädösmuutokset. Säädösmuutokset koskisivat vain uusia rakennushankkeita ja niiden valmistelussa otetaan huomioon väestön suojaamisen edellyttämät välttämättömät tarpeet.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM005:00/2016

Ärendenummer SMDno-2016-209

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 10.2.2016 – 31.12.2016

Datum för tillsättande 9.2.2016

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Sammandrag

Hankkeessa valmistellaan rakentamisen kustannusten alentamiseksi tarpeelliset väestönsuojarakentamista koskevat säädösmuutokset. Säädösmuutokset koskisivat vain uusia rakennushankkeita ja niiden valmistelussa otetaan huomioon väestön suojaamisen edellyttämät välttämättömät tarpeet.

Utgångspunkter

Hanke liittyy Sipilän hallitusohjelman asuntopoliittisiin toimiin, joilla pyritään lisäämään asuntotonttituotantoa ja alentamaan rakentamisen kustannuksia. Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti purkaa rakentamisen normeja esimerkiksi väestönsuojien ja pysäköintipaikkojen osalta, jotta rakentamisen kustannukset ja byrokratia kevenisivät.

Hanke toteutetaan siten, että ehdotettavat säädösmuutokset annetaan osana pelastuslakiesitystä, liittyen hankkeeseen pelastustoimen uudistus (SM061:00/2015).