Pelastustoimen hallintouudistus

Pelastustoimen hallintouudistus

SM007:00/2021 Kehittäminen

Överföringen av ordnandet av räddningsväsendet från kommunerna till de blivande välfärdsområdena genomförs på ett kontrollerat sätt. Enhetligheten och jämlikheten i räddningsväsendets tjänster samt funktionen hos det riksomfattande och enhetliga systemet under störningssituationer, vid storolyckor och under undantagsförhållanden förbättras genom att den riksomfattande strategiska ledningen, styrningen och utvecklingen stärks.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM007:00/2021

Asianumerot VN/6077/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 26.2.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 26.2.2021

Yhteyshenkilö
Markus Viitaniemi, Projektipäällikkö
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on pelastustoimen järjestämisen siirtäminen hallitusti kunnilta hyvinvointialueille. Pelastustoimen (pelastustoiminnan) ja sosiaali- ja terveystoimen (ensihoidon) tiiviin yhteyden tuoma synergiaetu turvataan uudistuksessa. Pelastustoimen hallintoa kehitetään hyvinvointialueilla rinnakkaisena toimialana sosiaali- ja terveystoimen rinnalla. Hankkeen tavoitteena on parantaa pelastustoimen palvelujen yhdenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta vahvistamalla valtakunnallista strategista johtamista, ohjausta ja kehittämistä sekä mahdollistaa valtakunnallisen yhtenäisen järjestelmän toiminta häiriötilanteissa, suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa.

Tiivistelmä

Överföringen av ordnandet av räddningsväsendet från kommunerna till de blivande välfärdsområdena genomförs på ett kontrollerat sätt. Enhetligheten och jämlikheten i räddningsväsendets tjänster samt funktionen hos det riksomfattande och enhetliga systemet under störningssituationer, vid storolyckor och under undantagsförhållanden förbättras genom att den riksomfattande strategiska ledningen, styrningen och utvecklingen stärks.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman mukaisesti pelastustoimen järjestelmä siirtyy hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä kunnilta 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirtyisivät hyvinvointialueiden hoidettavaksi 1.1.2023 alkaen.

Lisää aiheesta