Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

SM018:00/2019 Säädösvalmistelu

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain(xx/2019)voimaantulosäännöstä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM018:00/2019

Asianumerot SMDno-2019-1046

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.5.2019 – 30.8.2019

Asettamispäivä 1.5.2019

Lainvalmistelu

HE laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 24.4.2019
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 24/2019
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  13.6.2019
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 4/2019

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 15 päivänä heinäkuuta 2019 voimaan tulevan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöstä. Siirtymäsäännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että tietyt sähköisen asioinnin käyttöön liittyvät säännökset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020, kun poliisin asetietojärjestelmän uudistettu versio, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin käyttämisen aselupiin liittyvissä asioissa, on käytössä.

VastuuministeriSisäministeri Ohisalo

Kevätistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 15.7.2019 voimaan tulevan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöstä. Siirtymäsäännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että tietyt sähköisen asioinnin käyttöön liittyvät säännökset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020, kun poliisin asetietojärjestelmän uudistettu versio, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin käyttämisen aselupiin liittyvissä asioissa, on käytössä.

Tiivistelmä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain(xx/2019)voimaantulosäännöstä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.