Varautuminen muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen; lainsäädännön muutostarpeiden arviointi

SM029:00/2021 Kehittäminen

Hankkeessa arvioidaan voimassa olevan lainsäädännön keinoja, joilla voidaan varautua ja vastata muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen, sekä mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita sisäasiainministeriön hallinnonalalla.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM029:00/2021

Asianumerot VN/30658/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.11.2021 – 18.2.2022

Asettamispäivä 24.11.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa arvioidaan voimassa olevan lainsäädännön keinoja, joilla voidaan varautua ja vastata muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen, sekä mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita sisäasiainministeriön hallinnonalalla. Hankkeen valmistelua varten perustetaan poikkihallinnollinen työryhmä, joka tekee ehdotuksen tarvittavista lainmuutoksista, minkä jälkeen muutokset on tarkoitus valmistella sisäministeriössä.

Tiivistelmä

Hankkeessa arvioidaan voimassa olevan lainsäädännön keinoja, joilla voidaan varautua ja vastata muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen, sekä mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita sisäasiainministeriön hallinnonalalla.

Lisää aiheesta