Beredskap för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan

SM029:00/2021 Projekt

I projektet bedöms hur man genom gällande lagstiftning kan förbereda sig för och reagera på situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan samt eventuella behov att ändra lagstiftningen inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM029:00/2021

Ärendenummer VN/30658/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 24.11.2021 – 18.2.2022

Datum för tillsättande 24.11.2021

Mål och resultat

Hankkeessa arvioidaan voimassa olevan lainsäädännön keinoja, joilla voidaan varautua ja vastata muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen, sekä mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita sisäasiainministeriön hallinnonalalla. Hankkeen valmistelua varten perustetaan poikkihallinnollinen työryhmä, joka tekee ehdotuksen tarvittavista lainmuutoksista, minkä jälkeen muutokset on tarkoitus valmistella sisäministeriössä.

Sammandrag

I projektet bedöms hur man genom gällande lagstiftning kan förbereda sig för och reagera på situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan samt eventuella behov att ändra lagstiftningen inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

Mer om ämnet