Hoppa till innehåll
Media

Arpajaislakihankkeessa kuultiin laajasti sidosryhmiä

inrikesministeriet
Julkaisuajankohta 12.11.2020 15.35
Uutinen
Henkilö käyttää tablettia.

Arpajaislakihankkeen laaja kuulemistilaisuus järjestettiin 11.11.2020 etäyhteyksin. Tilaisuudessa keskusteltiin arpajaislain uudistamisen tavoitteista ja hankkeessa valmisteltavista lainmuutoksista yhdessä useiden eri sidosryhmien kanssa. Tilaisuudessa olivat edustettuina muun muassa rahapelihaittojen parissa työskentelevien ja rahapelituotosta avustuksia saavien järjestöjen edustajia sekä maksupalveluntarjoajien ja Veikkaus Oy:n rahapelien myyntipaikkojen edustajia.

Hankkeen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti selvittää arpajaislain uudistamistarpeita erityisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostamiseksi. Lisäksi tavoitteena on selvittää lainsäädännöllisiä keinoja, joilla voidaan tukea Veikkaus Oy:n toimintaedellytyksiä yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi.

– Rahapelaaminen ja suomalainen rahapelijärjestelmä on ollut runsaan yhteiskunnallisen keskustelun kohteena. Lähtökohta on selvä: suomalaisen yksinoikeusjärjestelmän tarkoitus ja peruste on rahapelaamisesta aiheutuvien erilaisten haittojen ehkäisy ja niiden vähentäminen. Tältä pohjalta myös hallitusohjelma tähtää järjestelmän säilyttämiseen ja vahvistamiseen sekä haittojen torjumiseen, sisäministeri Maria Ohisalo sanoi tilaisuuden avauspuheenvuorossaan.

Puheenvuoroissa korostuivat sekä haittojen tehokkaampi ehkäisy että yksinoikeusjärjestelmän vahvistaminen

Monet osallistujat korostivat sitä, että yksinoikeusjärjestelmää tulee kehittää ja toteuttaa siten, että toiminnan keskiössä on rahapelihaittojen ehkäisy eikä rahapelituotto. 

Puheenvuoroissa kannatettiin muun muassa pakollisen tunnistautumisen laajentamista kaikkeen rahapelaamiseen ja esitettiin rahapelien näkyvyyden (ml. rahapeliautomaatit), markkinoinnin ja saatavuuden rajoittamista nykyisestä. Osallistujien puheenvuoroissa tuotiin lisäksi esiin muun muassa pelaajadatan kerääminen, jotta sekä viranomaiset että Veikkaus Oy voisivat seurata rahapelaamista ja rahapelihaittoja. Useat osallistujat korostivat Veikkaus Oy:n toimintaedellytysten vahvistamista, tehokkaampaa puuttumista arpajaislain ulkopuoliseen rahapelitoimintaan sekä rahapelitoiminnan valvonnan vahvistamista.

Tilaisuudessa käytettiin useita puheenvuoroja, joissa tuotiin esille rahapelituoton merkitys yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiselle ja tuoton vähenemisen vaikutukset. Puheenvuoroissa korostettiin myös hallituksen lupausta kompensoida vähentyneet rahapelituotot järjestöille. Tilaisuudessa nostettiin myös esille, että yleishyödyllistä toimintaa tulisi rahoittaa budjettivaroin. 

Raha-automaattien sijoittelun ja pakollisen tunnistautumisen lisäksi tilaisuudessa käytettiin useita puheenvuoroja maksuliikenne-estoista, joiden osalta nousivat esiin huolet esimerkiksi niiden toimivuudesta, tehokkuudesta ja kustannusvaikutuksia sekä estojen perusoikeuksien mukaisuudesta. Toisaalta estoja pidettiin myös tarpeellisena keinona rajoittaa arpajaislain sääntelyn ulkopuolella olevan rahapelitarjonnan saatavuutta ja sitä kautta myös tehostaa rahapelihaittojen torjuntaa. 

– Yksinoikeusjärjestelmän tavoitteiden tehostamiseksi sisäministeriössä tullaan valmistelemaan useita ehdotuksia lainsäädäntömuutoksiksi, joilla rahapelihaittojen torjuntaa tehostetaan, ministeri Ohisalo kertoi.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, [email protected] 
neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 0295 488 573, [email protected] 
valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen, p. 050 477 85 20, [email protected]