Hoppa till innehåll
Media

Från och med den 21 december krävs det ett negativt coronatest av resenärer som kommer från tredjeländer och som fått en full vaccinationsserie

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 14.42 | Publicerad på svenska 17.12.2021 kl. 10.35
Pressmeddelande 163/2021
Corona och beslut.

De i Finland gällande inreserestriktionerna vid de yttre gränserna fortsätter och hälsosäkerhetsåtgärderna skärps. Statsrådets beslut av den 16 december träder i kraft den 20 december och gäller fram till den 16 januari 2022. Enligt beslutet ska det av resenärer som kommer från länder utanför EU och Schengenområdet och som fått en full vaccinationsserie från och med den 21 december krävas både ett vaccinationsintyg och ett negativt covid-19-test som är under 48 timmar gammalt.

Fram till den 31 december 2021 gäller kravet personer som är födda 2005 eller tidigare och från och med 1 januari 2022 gäller kravet personer som är födda 2006 eller tidigare.

Kravet gäller inte personer som är bosatta i Finland eller i något annat EU- eller Schengenland när de återvänder till bosättningslandet och inte heller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, såsom tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl. Kravet på att uppvisa intyg enligt lagen om smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsmyndigheternas beslut om obligatoriska hälsokontroller gäller dock alla resenärer.

Från EU- och Schengenländerna kan resenärerna resa in till Finland fritt utan några inreserestriktioner på samma sätt som hittills.

Samtidigt ska de särskilda restriktioner som gäller länderna i södra Afrika avvecklas. Den nya coronavirusvarianten omikron är redan vitt utbredd i världen och även inom Europa, och därför är de restriktioner som gäller bara vissa länder inte längre ändamålsenliga.

Resenärer från länder som ingår i EU:s gröna lista får fortfarande resa in till landet utan restriktioner

Enligt statsrådets tidigare beslut får invånare i länder och områden på EU:s gröna lista resa in till Finland fritt. På den gröna listan finns länder som har sjukdomsläget tillräckligt under kontroll och från vilka Europeiska unionens råd har beslutat tillåta fritt resande till EU:s territorium. 

För andra tredjeländer än de som ingår i rådets rekommendation fortsätter inreserestriktionerna att gälla fram till den 16 januari 2022.

Social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverken ger kommunerna anvisningar om hälsosäkerhetsåtgärder. Kommunerna ansvarar för hälsosäkerhetsåtgärderna vid gränsövergångsställena, i hamnarna och på flygplatserna. Vid de yttre gränserna kontrollerar Gränsbevakningsväsendet testintyget på det sätt som avtalas med hälsovårdsmyndigheterna.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]

Om du har frågor om godkända vacciner, kraven på testning eller karantän, kan du kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läsa mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.