Hoppa till innehåll
Media

Inreserestriktionerna ändras från och med den 18 oktober 

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 14.28
Pressmeddelande 128/2021

Inreserestriktionerna slopas för invånare i länderna och områdena på EU:s gröna lista. Dessutom öppnas Vainikkala gränsövergångsställe för persontrafik. Statsrådet fattade beslut i ärendet den 14 oktober och besluten träder i kraft den 18 oktober. De övriga inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter fram till den 7 november. Man kan dock komma till Finland från vilket land som helst genom att visa upp ett godtagbart intyg över fullständig vaccinationsserie.

På EU:s gröna lista finns länder där sjukdomsläget är tillräckligt under kontroll och i fråga om vilka Europeiska unionens råd har beslutat tillåta fritt resande till EU:s territorium. Som gräns för tillåten trafik har Finland tidigare tillämpat gränsvärdet 25 för coronaincidensen på dessa länder (högst 25 fall per 100 000 personer under de föregående två veckorna). 

Genom att gränsvärdet nu slopas avvecklas begränsningarna för invånare i Australien, Bahrain, Chile, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Kanada, Quatar, Rwanda, Singapore, Sydkorea, Ukraina och Uruguay i trafik från dessa länder till Finland. Begränsningarna har redan tidigare slopats för invånarna i Hongkong, Kuwait, Macao, Nya Zeeland, Saudiarabien och Taiwan.

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet. Om en person som kommer från ett land som omfattas av begränsningarna inte har fått hela vaccinationsserien är tillåtna inresegrunder återresa till Finland eller till andra EU- och Schengenstater, transitering i reguljär trafik på flygplatsen eller någon annan nödvändig orsak.

Se gällande inreserestriktioner och hälsosäkerhetskrav på webbplatserna nedan.

Ytterligare information:

Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. 
Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected] 

Om du har frågor om godkända vacciner eller kraven på testning och karantän, kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.