Hoppa till innehåll
Media

Lagändring om påskyndande av verkställigheten av utvisningsbeslut träder i kraft

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2018 15.07
Pressmeddelande 129/2018

Verkställigheten av beslut om utvisning påskyndas. Vissa utvisningsbeslut som gäller allmän ordning och säkerhet kan verkställas 30 dagar efter delgivningen, om inte förvaltningsdomstolen har förbjudit verkställigheten. Ett utvisningsförfarande tillämpas vid avlägsnandet ur landet när personen har eller har haft uppehållstillstånd i Finland eller när en EU-medborgares vistelse har registrerats.

Statsrådet föreslog den 15 november att ändringen av utlänningslagen ska stadfästas och avsikten är att republikens president stadfäster lagändringen den 23 november.

För närvarande kan beslut om utvisning inte verkställas förrän de har vunnit laga kraft även om det i bakgrunden finns omständigheter som gäller allmän ordning och säkerhet. Besvär som anförs över de utvisningsbeslut som lagändringen gäller ska behandlas skyndsamt i förvaltningsdomstolarna.

Bakom den föreslagna lagändringen ligger statsminister Sipiläs regeringsprogram, enligt vilket personer som gjort sig skyldiga till grova brott, återfallsbrottslingar och personer som är farliga för den allmänna ordningen ska avlägsnas ur landet snabbare än hittills.

Ändringen gäller inte till exempel avvisning av asylsökande

Lagändringen gäller inte avvisning av utlänningar. Avvisningsförfarandet tillämpas när utlänningen inte har haft uppehållstillstånd i Finland. Andra avvisningsbeslut än de som gäller asylsökande kan verkställas omedelbart. När det gäller avvisningsbeslut i fråga om asylsökande, är EU:s asylförfarandedirektiv och den kommande förordningen om asylförfaranden bindande för Finland.

Ändringen av utlänningslagen träder i kraft den 1 januari 2019.

Närmare information om projektet

Ytterligare information

Tiina Sinkkanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 626, [email protected] och Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected]