Hoppa till innehåll
Media

Nya lagar förbättrar säkerheten vid idrottsevenemang

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 13.29
Pressmeddelande 164

Nya lagar ska förbättra säkerheten vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang. Torsdagen den 16 december stadfäste republikens president lagen om Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt lagen om ändring av lagen om sammankomster. Om ikraftträdandet av lagarna bestäms genom statsrådets förordning i början av 2022.

Europarådets konvention syftar till att skapa en trygg miljö utan störningar och en positiv stämning vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang. 

- Enligt konventionen ska man vid anordnandet av evenemang beakta åtgärder som samtidigt tryggar deltagarnas hälsa och välbefinnande, ett evenemang utan störningar och skapar en välkomnande miljö. Detta uppnås bland annat genom att uppdatera bestämmelserna om säkerhetsarrangemangen och den allmänna ordningen och säkerheten vid evenemang, säger Jouko Huhtamäki, konsultativ tjänsteman vid inrikesministeriet.

Den senaste konventionen är från 1985. Syftet med den nya konventionen är att förbättra åskådarnas säkerhet genom att beakta de erfarenheter och den goda praxis man fått i anknytning till ordnande av och säkerheten vid idrottsevenemang sedan den senaste konventionen trädde i kraft. För att uppnå målet ska också olika aktörer som medverkar i evenemangen inkluderas i större utsträckning. 

Dessutom ändras lagen om sammankomster så att vissa bestämmelser om beredskaps- och krisplanering i konventionen ska beaktas i samband med de tillställningar som avses i konventionen. 

Ytterligare information:
Jouko Huhtamäki
, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 556, [email protected]