Hoppa till innehåll
Media

Statsunderstöd kan sökas för exit-verksamhet som syftar till deradikalisering

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2022 15.07
Pressmeddelande

Statsunderstöd för exit-verksamhet som syftar till deradikalisering kan sökas från inrikesministeriet. Det delas ut 0,3 miljoner euro för exit-verksamheten och utvecklingen av den. Understöd kan sökas av organisationer. Ansökningstiden börjar den 5 maj 2022.

Med exit-verksamhet som syftar till deradikalisering avses verksamhet vars avsikt är att stödja människor att bryta loss från våldsbejakande verksamhet som motiveras ideologiskt eller att sluta godkänna sådan verksamhet. Exit-verksamheten erbjuder skräddarsydda stödtjänster till personer som redan är radikaliserade eller riskerar att radikaliseras.

Målet för exit-verksamheten och utvecklingen av den är att verksamheten blir en permanent tjänst som ordnas av både myndigheter och organisationer. Också för närvarande ordnar myndigheter och organisationer exit-verksamhet i Finland.

Understöd beviljas riksomfattande projekt. Målet är att de projekt som beviljas understöd ska minska extremistiskt våld och risken för det. Ett ytterligare mål är att organisationernas och myndigheternas kunskap och kompetens vid förebyggande av extremism ska öka genom projektet.

Statsunderstöden består av sådan behovsprövad finansiering som beviljas av statens medel och som stöder verksamhet eller projekt som är nödvändiga för samhället. Ansökningar som gäller exit-verksamhet behandlas i en styrgrupp som tillsatts av inrikesministeriet och i vilken det också ingår medlemmar från justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Polisstyrelsen.

Ytterligare information:
Hanna Nykänen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 534, [email protected] (inte anträffbar 26–30.5)