Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Britter som bor i Finland kan på hösten ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet

Inrikesministeriet 11.6.2020 14.30
Pressmeddelande 59/2020

Till följd av Storbritanniens utträde ur EU måste brittiska medborgare som bor i Finland ansöka om uppehållsrätt i Finland enligt utträdesavtalet. Regeringen lämnade en proposition om frågan till riksdagen torsdagen den 11 juni.

Enligt propositionen måste de brittiska medborgare som registrerat sin EU-uppehållsrätt i Finland ansöka om att EU-uppehållsrätten byts ut mot uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. På så sätt kan man kontrollera att personen verkligen har rätt till uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

Permanent EU-uppehållsrätt förutsätter fem års vistelse i Finland. De som har ett intyg om permanent EU-uppehållstillstånd behöver enligt propositionen inte nödvändigtvis ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Ansökan rekommenderas dock för att det i fortsättningen ska vara så lätt som möjligt också för dessa personer att visa sin uppehållsrätt när de uträttar ärenden i Finland och vid Schengenområdets yttre gräns. Ansökan är avgiftsfri för dessa personer.

Propositionen gäller sammanlagt cirka 5 000 britter bosatta i Finland. Efter att ha fått uppehållsrätt enligt utträdesavtalet kan brittiska medborgare enligt propositionen fortsätta att vistas i Finland också efter övergångsperioden, det vill säga efter 2020. Uppehållsrätten beviljas på livstid och den gäller endast i Finland.

Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2020. Planen är att uppehållsrätt enligt utträdesavtalet ska kunna sökas hos Migrationsverket 1.10.2020–30.9.2021. Ansökningstiden har förlängts med tre månader jämfört med den ursprungliga planen.

I detta skede räcker det med EU-registrering, och en sådan kan fortfarande göras. Anvisningar om registreringen finns på Migrationsverkets webbplats.

Utträdesavtalet innehåller också bestämmelser om vilka det måste föreskrivas nationellt

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU trädde i kraft den 1 februari 2020 och är direkt tillämplig rätt i EU:s medlemsstater. Det innehåller dock bestämmelser vars verkställighet och tillämpning varje medlemsstat separat måste besluta om. Avsikten är nu att genom lag föreskriva om verkställigheten och tillämpningen av bestämmelser om uppehållsrätt i Finland.

Enligt utträdesavtalet ska tillståndsförfarandena vara snabba och användarvänliga och avgifterna för ansökan skäliga. Om behandlingsavgifterna föreskrivs särskilt senare genom inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Ytterligare information:

Jarmo Tiukkanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 606, [email protected]