Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamishanke

Projektet för en reform av utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten

SM036:00/2020 Projekt

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamishankkeessa koulutusjärjestelmää uudistetaan vastaamaan kansallisia tarpeita ja toimintaympäristön muutosta huomioiden yhteys opetus- ja kulttuuriministeriön alaiseen koulutusjärjestelmään.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM036:00/2020

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 11.11.2020 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 11.11.2020

Kontaktperson
Susanna Sankala, Projektipäällikkö
[email protected]

Mål och resultat

Uudistamishankkeessa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen kehittämistä selvitetään ja suunnitellaan aiempaa yksityiskohtaisemmin, ml. toimintaympäristön pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutukselle asettamat vaatimukset, koulutuksen käytännön toteutuksen järjestelyt ja niiden kustannusvaikutukset. Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamishankkeessa valmistellaan järjestelmätason tarkistukset pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan valtakunnalliseen koulutusjärjestelmään, koulutusohjelmiin, tutkintoihin sekä rahoitukseen vuoden 2022 loppuun mennessä.

Sammandrag

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamishankkeessa koulutusjärjestelmää uudistetaan vastaamaan kansallisia tarpeita ja toimintaympäristön muutosta huomioiden yhteys opetus- ja kulttuuriministeriön alaiseen koulutusjärjestelmään.

Utgångspunkter

Sisäministeriö asetti 1.3.2017 Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen josta saadun loppuraportin pohjalta sisäministeriö käynnistää Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamishankkeen. Työssä otetaan huomioon sisäministeriön vuosiksi 2020-2021 käynnistämän Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen työn tulokset.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet