Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uusi rahapeliasioiden neuvottelukunta asetettiin

Sisäministeriö 21.11.2019 13.38
Tiedote 100/2019

Valtioneuvosto on asettanut uuden rahapeliasioiden neuvottelukunnan eduskunnan vaalikaudelle 2019-2023. Neuvottelukunnan tehtävänä on arpajaislain mukaan seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Neuvottelukunta muun muassa seuraa ja arvioi rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja koskevan tilanteen yleistä kehitystä, rahapelialan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja rahapelipolitiikkaan liittyvän lainsäädännön valmistelua. Sillä on myös tärkeä rooli vuoropuhelun ja tiedonvaihdon foorumina ministeriöiden, viranomaisten, eduskuntapuolueiden sekä rahapelitoiminnan tuotosta avustuksia saavien yhteisöjen edustajien välillä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii sisäministeriön kansliapäällikkö. Varapuheenjohtaja edustaa eduskuntapuolueita. Muut jäsenet ja heidän varajäsenensä edustavat maa- ja metsätalousministeriötä, opetus- ja kulttuuriministeriötä, sisäministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä, työ- ja elinkeinoministeriötä, valtioneuvoston kansliaa, valtiovarainministeriötä, Poliisihallitusta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, eduskunnassa edustettuina olevia poliittisia puolueita sekä rahapelitoiminnan tuotosta avustuksia saavia yhteisöjä. Sisäministeriö voi lisäksi nimittää neuvottelukuntaan pysyviä asiantuntijoita.

Rahapeliasioiden neuvottelukunnan kokoonpano

Puheenjohtaja:
kansliapäällikkö Ilkka Salmi, sisäministeriö

Varapuheenjohtaja:
puoluesihteeri Antton Rönnholm, SDP

Jäsenet:

Ministeriöiden ja viranomaisten edustajat
lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen, sisäministeriö
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
kansliapäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies Sari Alho, työ- ja elinkeinoministeriö
finanssineuvos Pekka Hurtola, valtioneuvoston kanslia
budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö
poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus
johtava asiantuntija Saini Mustalampi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Eduskuntapuolueiden edustajat
puoluesihteeri Antton Rönnholm, sd.
kansanedustaja Ari Koponen, ps.
kansanedustaja Wille Rydman, kok.
kansanedustaja Juha Pylväs, kesk.
YTM Katri Pihlaja, vihr.
tohtori Riitta Matilainen, vas.
vice ordförande Henrik Wickström, r.
kansanedustaja Päivi Räsänen, kd.
B.A. International affairs Juhani Klemetti, Liike Nyt

Rahapelitoiminnan tuotosta avustuksia saavien yhteisöjen edustajat
järjestöpäällikkö Riitta Kittilä, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
toimitusjohtaja Vesa Mäkinen, Suomen Hippos ry
toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi, Suomen Teatterit ry

Kaikilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunnan toimikausi alkaa 25.11.2019 ja jatkuu uuden neuvottelukunnan asettamiseen asti.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, [email protected]

Korjaus 21.11. klo 14.00: neuvottelukunnan on asettanut valtioneuvosto.