Ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen esiselvityshanke

Ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen esiselvityshanke

SM024:00/2021 Kehittäminen

Esiselvityshankkeessa kerätään kattavasti tietoa ja näkemyksiä ulkomaalaislain kokonaisuudistusta varten. Hankkeessa selvitetään ja arvioidaan kokonaisvaltaisesti ulkomaalaislain muutostarpeet.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM024:00/2021

Asianumerot VN/26783/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.10.2021 – 31.3.2023

Asettamispäivä 27.10.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Esiselvityksen tavoitteena on kerätä kattavasti tietoa ja näkemyksiä ulkomaalaislain kokonaisuudistusta varten.
Esiselvityshankkeen tehtävänä on:
- arvioida voimassa olevan ulkomaalaislain sisällön ja rakenteen nykytila ja toimivuus sekä tunnistaa keskeiset kehittämistarpeet, ml. kansallisesta ja kansainvälisestä oikeuskäytännöstä johtuvat muutostarpeet;
- arvioida toimintaympäristön muutoksesta johtuvat kehittämiskohteet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä teknologian kehitykseen (esim. digitaaliset palvelut ja biometriset tunnisteet);
- antaa ehdotus kokonaisuudistuksen tekemiseksi, ml. ulkomaalaislain rakenne ja toteuttamistapa.
Esiselvityksen pohjalta laaditaan suunnitelma kokonaisuudistuksen tekemiseksi.

Tiivistelmä

Esiselvityshankkeessa kerätään kattavasti tietoa ja näkemyksiä ulkomaalaislain kokonaisuudistusta varten. Hankkeessa selvitetään ja arvioidaan kokonaisvaltaisesti ulkomaalaislain muutostarpeet.

Lähtökohdat

Lukuisten muutosten johdosta ulkomaalaislain rakenne on kärsinyt, ja laista on tullut vaikeasti hahmotettava. Hallitus päätti toukokuun 2021 kehysriihessä, että ulkomaalaislain kokonaisuudistuksesta valmistellaan esiselvitys.

Lisää aiheesta