Förstudie om en totalreform av utlänningslagen

Förstudie om en totalreform av utlänningslagen

SM024:00/2021 Projekt

Förstudieprojektet samlar in information och synpunkter för en totalreform av utlänningslagen på ett heltäckande sätt. I projektet görs en heltäckande utredning och bedömning av behoven av att ändra utlänningslagen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM024:00/2021

Ärendenummer VN/26783/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 27.10.2021 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 27.10.2021

Mål och resultat

Syftet med förstudien är att på ett heltäckande sätt samla in information och synpunkter för en totalreform av utlänningslagen.
Projektet har till uppgift att
- bedöma nuläget och funktionen i fråga om innehållet och strukturen i den gällande utlänningslagen samt identifiera de viktigaste utvecklingsbehoven, inklusive ändringsbehov som beror på nationell och internationell rättspraxis,
- bedöma de utvecklingsobjekt som beror på förändringarna i omvärlden. Särskild uppmärksamhet måste fästas vid den tekniska utvecklingen (till exempel digitala tjänster och biometriska kännetecken).
- lägga fram ett förslag till en totalreform, inklusive utlänningslagens struktur och sättet att genomföra lagen.
Utifrån förstudien utarbetas en plan för en totalreform.

Sammandrag

Förstudieprojektet samlar in information och synpunkter för en totalreform av utlänningslagen på ett heltäckande sätt. I projektet görs en heltäckande utredning och bedömning av behoven av att ändra utlänningslagen.

Utgångspunkter

På grund av de många ändringarna har utlänningslagens struktur lidit och lagen har blivit svår att gestalta. Regeringen beslutade vid ramförhandlingarna i maj 2021 att det ska beredas en förstudie om en totalreform av utlänningslagen.

Mer om ämnet

En reform av utlänningslagen inleds med en förstudie

IM Pressmeddelande 28.10.2021 12.05