Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i polisens avgifter: priset på pass sjunker medan priserna på övriga tillstånd blir oförändrade eller stiger

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 14.01
Pressmeddelande 168/2021

Polisens tillståndsavgifter ändras för 2022. Priset på pass sjunker, men priserna på andra tillstånd kommer i huvudsak att stiga. Priset på identitetskort ändras inte. Bakom ändringarna ligger kostnadsmotsvarigheten för tillstånden. Enligt lagen ska de avgifter som tas ut för tillstånden motsvara kostnaderna för beviljandet av tillstånden.

Till skillnad från tidigare år har kostnadsmotsvarighetskalkylerna för 2022 gjorts enligt tillståndsgrupp. Bakgrunden till detta är rekommendationerna från Statens revisionsverk, Polisstyrelsen och inrikesministeriets interna granskning enligt vilka kostnadsmotsvarigheten för tillstånden ska bestämmas enligt grupp. 

Enligt kostnadsmotsvarighetskalkylen överskrider intäkterna från resedokumenten (t.ex. pass) kostnaderna för verksamheten, men i fråga om andra tillstånd är situationen den motsatta. Principerna för prissättningen av tillstånd har inte ändrats jämfört med tidigare år.

Coronapandemin har påverkat viljan att resa och antalet passansökningar

Coronapandemin, som började 2020, har påverkat människors vilja att resa och därigenom antalet ansökningar om pass och identitetskort. I fjol höjdes priset på pass eftersom efterfrågan var liten till följd av coronapandemin.

Antalet passansökningar väntas dock öka nästa år. Om ansökan om pass anhängiggörs traditionellt genom ett besök på polisstationen, sjunker avgiften från 58 euro till 50 euro eftersom antalet ansökningar förväntas öka och avgiften för passcertifikatet sjunker. Prisskillnaden jämfört med pass som söks elektroniskt ändras inte: priset på pass som söks elektroniskt är i fortsättningen 44 euro.  Priset på pass för personer som deltagit i Finlands krig ändras inte. 

I avgifterna för identitetskort föreslås inga ändringar. Avgifterna för identitetskort justerades redan i augusti 2021.

Höjningar av avgifter för vapentillstånd, tillstånd inom säkerhetsbranschen och tillstånd till penninginsamling

Priserna på vapentillstånd som beviljas av den lokala polisen och tillstånd i vapenbranschen som beviljas av Polisstyrelsen stiger, eftersom intäkterna av tillstånden för närvarande inte täcker kostnaderna för beviljandet av tillstånden. Exempelvis stiger priset på vapentillstånd som beviljas av den lokala polisen från 90 euro till 105 euro.  Priset på näringstillstånd i vapenbranschen höjs från 375 euro till 400 euro.

Även priserna på tillstånd som beviljas för den privata säkerhetsbranschen stiger. Bland annat stiger priset på godkännande som väktare från 48 euro till 55 euro. Priset på näringstillstånd för säkerhetsbranschen höjs från 375 euro till 400 euro.

Prishöjningar görs också när det gäller till exempel lotteritillstånd, tillstånd till penninginsamlingar, anmälan om offentlig tillställning och andra enskilda tillstånd och anmälningar. I fråga om penninginsamlingar stiger till exempel priset på anmälan om småskalig insamling från 55 euro till 63 euro och priset på årsanmälan från 100 euro till 120 euro.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022.

Ytterligare information:
Johanna Kari
, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 662, [email protected]