Hoppa till innehåll
Media

Den som ska göra en utredning om asylprocessen har valts

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2019 13.23
Nyhet

En oberoende utredning om asylprocessen ska göras av Owal Group. Inrikesministeriet valde den som ska göra utredningen genom öppen konkurrensutsättning som inleddes i november 2018. Hela utredningen om asylprocessen avses bli färdig sommaren 2019.

Syftet med den oberoende utredningen är att bl.a. identifiera behoven av att utveckla asylprocessen samt att granska tillvägagångssätten mellan olika myndigheter och verksamhetsmodellerna vid förvaltningsdomstolarna när det gäller asylfrågor. Målet är att utreda hur asylprocessen i fortsättningen ska kunna göras smidigare, processens kvalitet förbättras och dess längd förkortas samtidigt som man allt bättre sörjer för asylsökandenas rättsskydd.

Genom utredningen vill man som stöd till den offentliga diskussionen producera evidensbaserad kunskap om asylprocessen som helhet. En motsvarande utredning som omfattar hela processen och de olika myndigheterna har inte gjorts tidigare.

Som stöd för arbetet kommer den som gör utredningen att sammanställa en bredbasig expertgrupp där bl.a. organisationer och de myndigheter som sköter asylärenden finns representerade.

För utredningen tillsätts ingen styrgrupp, men det praktiska arbetet styrs av inrikesministeriets förvaltnings- och utvecklingsavdelning och utvecklingsdirektören Harri Martikainen.

Läs mer:
Inrikesministeriet inleder en oberoende utredning om asylprocessen (pressmeddelande 30.11.2018)

Ytterligare information:

Harri Martikainen, utvecklingsdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 512, [email protected]
Risto Karinen, direktör, Owal Group, tfn 050 535 1820, [email protected]