Lagstiftningsprojekt som gäller reformen av lotterilagen

Lagstiftningsprojekt som gäller reformen av lotterilagen

SM014:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa valmistellaan säännösmuutosehdotukset, jotka liittyvät pelaajan pakollisen tunnistautumisen käyttöön ottamiseen raha-automaattipelaamisessa sekä tavara-arpajaisia, arvauskilpailuja, bingoa ja tavaravoittoautomaatteja koskeviin lupiin. Lisäksi tehdään esiselvitys lainsäädännön kehittämistarpeista.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM014:00/2018

Ärendenummer SMDno-2018-1061

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 29.5.2018 – 17.5.2019

Datum för tillsättande 22.5.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

spetsprojekt Sujuvoitetaan säädöksiä

åtgärder Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus

Lagberedning

HE laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 10.9.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 41/2018
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 43/2018
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  25.10.2018
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 255/2018

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia. Rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisemisen ja vähentämisen tehostamiseksi arpajaislakia ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä pelaajan pakollisesta tunnistamisesta pelipisteessä tapahtuvassa raha-automaattipelaamisessa. Lisäksi tavara-arpajaisten, bingon ja tavara-automaattien sekä eräiden muiden peliautomaattien ja -laitteiden lupamenettelyä kevennettäisiin.

Ansvarig ministerSisäministeri Mykkänen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Mål och resultat

Hankkeessa on valmisteltu säännösmuutosehdotukset, jotka liittyvät pelaajan pakollisen tunnistautumisen käyttöön ottamiseen raha-automaattipelaamisessa sekä tavara-arpajaisia, arvauskilpailuja, bingoa ja tavaravoittoautomaatteja koskeviin lupiin. Hankkeen esiselvitysosuudessa selvitetään lainsäädännön kehittämistarpeita pelikieltomahdollisuuksien laajentamisen, maksutapojen, voittojen lunastusaikojen lyhentämisen ja Veikkaus Oy:n kanavointikyvyn vahvistamisen osalta sekä selvitetään teknisiä keinoja, joilla voidaan tarvittaessa estää muun kuin rahapelejä yksinoikeudella toimeenpanevan Veikkaus Oy:n sähköisesti välitettävien rahapelien pelaaminen Manner-Suomen alueella.

Sammandrag

Hankkeessa valmistellaan säännösmuutosehdotukset, jotka liittyvät pelaajan pakollisen tunnistautumisen käyttöön ottamiseen raha-automaattipelaamisessa sekä tavara-arpajaisia, arvauskilpailuja, bingoa ja tavaravoittoautomaatteja koskeviin lupiin. Lisäksi tehdään esiselvitys lainsäädännön kehittämistarpeista.

Utgångspunkter

Rahapeliyhteisöt Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus Oy yhdistyivät uudeksi valtion kokonaan omistamaksi rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:ksi vuoden 2017 alussa. Lakimuutokseen johtaneessa sisäministeriön asettamassa hankkeessa (SM051:00/2015, HE 132/2016 vp) valmisteltiin ne säädösmuutosehdotukset, jotka olivat välttämättömiä rahapeliyhteisöjen yhdistämisen toteuttamiseksi. Hankkeen yhteydessä nousi esille myös muita kysymyksiä, joiden osalta mahdollisia muutostarpeita ei ollut hankkeen puitteissa mahdollista selvittää. Hallintovaliokunta piti antamassaan mietinnössä (HaVM 25/2016 vp) tärkeänä, että rahapelilainsäädännön jatkovalmisteluun ryhdytään mahdollisimman ripeästi ja että siinä tulee muun muassa konkretisoida rahapelipolitiikkamme keskeistä tavoitetta, pelihaittojen ehkäisyä, ja haittojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä.

Säädösten sujuvoittamista koskevan kärkihankkeen mukaisesti hallitus päätti kehysriihessä huhtikuussa 2018, että tavara-arpajaisiin, arvauskilpailuihin, bingoon ja tavaravoittoautomaatteihin liittyvää sääntelyä uudistetaan ja lupa- ja ilmoitusmenettelyjä kevennetään esimerkiksi lupakausia pidentämällä.

Keskeinen toimenpide rahapelihaittojen ehkäisemisessä ja vähentämisessä on tunnistautuneen pelaamisen edistäminen kaikissa Veikkaus Oy:n peleissä. Pääministeri Juha Sipilän hallitus on talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa 8.5.2018 puoltanut sisäministerin esityksestä arpajaislain uudistamista siten, että pelaajan pakollinen tunnistautuminen otetaan käyttöön raha-automaattipelaamisessa mahdollisimman pian 1.1.2021 jälkeen ja viimeistään 1.1.2023.

Lisäksi hallitus linjasi lainsäädännön kehittämistarpeita, jotka koskevat pelaajan itsensä asettamien pelikieltomahdollisuuksien laajentamista, erilaisten maksutapojen mahdollistamista, voittojen lunastusaikojen lyhentämistä sekä Veikkaus Oy:n kanavointikyvyn vahvistamista. Lisäksi hallitus linjasi esiselvityksen tekemisestä keinoista ja niiden toteuttamiseen vaadittavista säädösmuutoksista, joilla estetään muun kuin rahapelejä yksinoikeudella toimeenpanevan Veikkaus Oy:n sähköisesti välitettävien rahapelien pelaaminen Manner-Suomen alueella.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet