Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta
SM valtioneuvoston yleisistunto 20.4.2017 13.00
Palosuojelurahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen
SM raha-asiainvaliokunta 30.3.2017 13.00
Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkien myöntäminen
SM tasavallan presidentin esittely 10.3.2017 11.00