Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Sisäministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen
SM valtioneuvoston yleisistunto 22.3.2018 13.00
Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
SM valtioneuvoston yleisistunto 15.3.2018 13.00
Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkien myöntäminen
SM tasavallan presidentin esittely 2.3.2018 11.00