Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkien myöntäminen
SM tasavallan presidentin esittely 10.3.2017 11.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä
SM valtioneuvoston yleisistunto 9.3.2017 13.00
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
SM valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2017 13.00