Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta
SM valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2017 13.00
Valtioneuvoston asetus rahapeliasioiden neuvottelukunnasta
SM valtioneuvoston yleisistunto 28.9.2017 13.00
Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta
SM raha-asiainvaliokunta 21.9.2017 13.00