Sisäministeriön blogi

Sivut, joissa tagi onnettomuudet .
Blogin esikatselukuva

Tavoitteet ilman yhteistä ymmärrystä ovat vain sanoja paperilla

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma laadittiin koko pelastusalan ja sidosryhmien yhteisen työn tuloksena vuoden 2019 aikana....

Onnettomuuksien ehkäisyssä organisaatiolähtöisestä ajattelusta asiakaskeskeisyyteen

Perinteinen tavoitteenasettelu pohjautuu edelleen määrällisiin tavoitteisiin eli siihen montako palotarkastusta täytyy tehdä tai montako ihmistä täytyy...

Ennaltaehkäisy on sisäisen turvallisuuden perusta

Suomen sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat useat globaalit ja Suomen sisäiset muutosvoimat. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen,...

Liikennekuolemat eivät ole vain lukuja

Tällä viikolla on keskusteltu paljon luvuista. Tieliikenteessä on ollut synkkä vuorokausi, kun keskellä heinäkuuta tieliikenneonnettomuuksissa eri puolilla...

Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki saadaan aikaan yhteistyöllä

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmalla lisätään yhteistyötä eri tahojen kanssa niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Näin...

Palvelutalojen paloturvallisuudessa on otettu harppauksia eteenpäin 20 vuodessa

Palvelutalo Viljamin palo toi erityisesti esille ongelman toiminta- ja havaintokyvyltään rajoittuneen henkilön poistumisessa. Palon onnettomuustutkinnan...

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma: kohti välittävämpää ja merkityksellisempää turvallisuustyötä

Turvallisuuden edistäminen sen eri muodoissa on mitä parhainta välittämisen osoitusta.

Onnettomuuksien ehkäisyn yhteiset tavoitteet

Pelastustoimialan tavoitteena on olla vahvempi sisäisen turvallisuuden kehittäjä ja vaikuttaja.

Turvallisuus ei jakaudu tasaisesti - kenen turvallisuudesta puhumme?

Tutkimuksen perusteella tiedämme, että turvallisuus jakautuu hyvin epätasaisesti. Turvallisuusongelmat kasautuvat tyypillisesti pienille osille väestöä.

— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään 9 tulosta.