Hoppa till innehåll
Media

Den frivilliga utsläppskompensationen underlättas i och med en ändring av lagen om penninginsamlingar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 13.57
Pressmeddelande 147/2021

Lagen om penninginsamlingar ändras så att det i fortsättningen är möjligt att tillhandahålla tjänster för frivillig utsläppskompensation utan tillstånd till penninginsamling. Tjänsterna lämnas utanför lagen om penninginsamlingar. Regeringen föreslog torsdagen den 18 november att den lag som gäller detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 19 november. Lagen träder i kraft den 22 november 2021.

Syftet med den frivilliga utsläppskompensationen är att göra det möjligt att genom en avgift kompensera växthusgasutsläpp som orsakas av till exempel resor eller tillverkning av en produkt som köps.

– Utsläppskompensation är en väsentlig del av klimatåtgärderna och ett komplement till effektiva utsläppsminskningsåtgärder. Det är viktigt att lagen om penninginsamlingar inte hindrar tillhandahållandet av dessa tjänster som kompenserar utsläpp. I fortsättningen bör vi fokusera på att utveckla kvalitativa kriterier för kompensationstjänster, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Ändringen av lagen om penninginsamlingar bidrar till att främja målet i regeringsprogrammet att nå klimatneutralitet före 2035 i Finland.

Lagändringen möjliggör en utveckling av utsläppskompensationsmarknaden

Ändringen av lagen om penninginsamlingar förtydligar förhållandet mellan tjänsterna för frivillig utsläppskompensation och lagen om penninginsamlingar. Den nuvarande lagstiftningen har förefallit oklar för företag och organisationer som tillhandahåller utsläppskompensationstjänster.

I och med lagändringen ska tjänsterna för frivillig utsläppskompensation lämnas utanför lagen om penninginsamlingar och det är i fortsättningen möjligt att tillhandahålla sådana tjänster utan tillstånd till penninginsamling. Verksamhet som inte omfattas av lagen om penninginsamlingar är möjlig för olika aktörer oberoende av tjänsteleverantörens rättsliga form, dvs. om det är fråga om till exempel ett företag, en stiftelse eller en organisation. 

I och med ändringen är det möjligt att utveckla marknaden för nationella tjänster för frivillig utsläppskompensation. Målet är att därigenom uppmuntra företag och andra aktörer inom branschen att utveckla nya tjänster för frivillig utsläppskompensation samt innovationer inom branschen.

Lagen om penninginsamlingar reglerar i huvudsak allmännyttiga penninginsamlingar

I lagen om penninginsamlingar finns bestämmelser om anordnande av penninginsamlingar och om tillsyn över hur de anordnas. Med penninginsamling avses verksamhet där pengar samlas in genom vädjan till allmänheten och utan motprestation. En förutsättning för anordnandet av en penninginsamling är antingen att ett tillstånd till penninginsamling söks hos Polisstyrelsen eller att en anmälan om anordnande av en småskalig insamling görs till polisinrättningen. Företag kan inte få tillstånd till penninginsamling eller anordna småskaliga insamlingar.

Ytterligare information
Akseli Koskela, statssekreterare, tfn 0295 488 526, [email protected] 
Sanna Leinonen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 458, [email protected]