Hoppa till innehåll
Media

Inrikesminister Krista Mikkonen och organisationer diskuterade ungdomsbrottslighet och gängbildning

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2022 8.58 | Publicerad på svenska 1.12.2022 kl. 12.56
Pressmeddelande
Rundabordsmötets deltagare.
Aktörer som sysslar med förebyggande ungdomsarbete och myndigheter deltog i inrikesminister Mikkonens rundabordsmöte.

Inrikesminister Krista Mikkonen diskuterade fenomenen ungdomsbrottslighet, gängbildning och gängbrottslighet vid ett rundabordsmöte med experter från olika branscher den 30.11. Till rundabordsmötet hade bjudits in erfarenhetsexperter, aktörer som sysslar med förebyggande ungdomsarbete och myndigheter.

Polisen har identifierat ett tiotal gatugäng med fler än hundra medlemmar i Finland. Gränsdragningen mellan ungdomsgrupper och gatugäng är inte alltid helt tydlig. Därför behövs det samordnat, förvaltningsövergripande och långsiktigt arbete med ungdomar och unga vuxna för att förebygga och ingripa i brottslighet.

– Att ungdomar klarar sig och mår bra är en viktig fråga. Det är viktigt för både samhället och individen. Alltför många barn och unga mår dåligt numera, vilket syns i form av ökad ungdomsbrottslighet och gatugäng, konstaterar minister Mikkonen.

– Frågan väcker också diskussion i riksdagen och regeringen. Under hela regeringsperioden har vi satsat både på förebyggande åtgärder och på effektivt ingripande i brott, men nu försöker vi hitta ytterligare åtgärder, fortsätter ministern.

Inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet överväger vilka ytterligare åtgärder som skulle kunna vidtas redan i vinter och nästa vår.

– Satsningar på de ungas välbefinnande kräver samarbete inte bara mellan myndigheterna utan också mellan det övriga samhället. Organisationernas arbete med unga är ovärderligt, säger minister Mikkonen.

Många tog upp vikten av att ingripa i ett tidigt skede

I rundabordsmötet deltog erfarenhetsexperter samt företrädare för Helsingforsmissionens Aggredi-verksamhet, Stationens barn rf, Delaktighet nu rf och Centralförbundet för Barnskydd. Dessutom deltog experter från Helsingfors stads uppsökande ungdomsarbete, polisinrättningen i Helsingfors, Centralkriminalpolisens exitverksamhet, Institutet för hälsa och välfärd, Polisstyrelsen, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och justitieministeriet.

– Det är bra att frågan väcker diskussion, men jag hade hoppats på mindre negativa nyheter om ungdomar i medierna. Nyheterna skulle kunna ge mer synlighet åt ungdomarnas positiva sidor. Ungdomarna måste få hjälp med sina problem i ett tidigt skede. Det är väldigt många ungdomar som mår mycket dåligt och inte får hjälp i tid, berättar erfarenhetsexperten Maya Waitara från Delaktighet nu rf.

Polisinrättningen i Helsingfors vidtar åtgärder på olika nivåer vad gäller gatugängsfenomenet. Helsingforspolisens team för förebyggande verksamhet samarbetar med andra myndigheter och aktörer i arbetet med unga som begår och är intresserade av brott.

– Syftet med den förebyggande verksamheten är bland annat att hindra ungdomar från att halka in i en brottsspiral. Dessutom har polisen som mål att bryta våldsamma hämndspiraler och att effektivt utreda de allvarliga brott som gatugäng begått, säger överkonstapel Jon Fuhrmann.

Miika Mehmet har gängbakgrund, men i dag arbetar han inom Aggredi och hjälper gängmedlemmar att frigöra sig från brottslig verksamhet.

– Arbetet är svårt och möjligheterna att ingripa få när den unga redan är inne i en brottsspiral. Man bör ingripa i ett mycket tidigare skede, och det behövs flera olika metoder för det, konstaterar han.

– Ibland kan man se oroväckande tecken redan i rådgivningen, så det ska vara möjligt att bättre ingripa redan i ett tidigare skede. Även forskning visar att stöd och handledning till föräldrarna redan i rådgivningsfasen betalar sig, berättar Anneli Portman, specialsakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd.

Aggredi är en arbetsmetod med fokus på våldsverkare utanför hemmet. Den har utvecklats av Helsingforsmissionen och tillämpats i huvudstadsregionen sedan 2006. Målet är att få det våldsamma beteendet att minska eller upphöra. Aggredi är arbete på individuell nivå som gör det möjligt att på opartisk mark hantera problem som våldsamhet ger upphov till.

Stationens barn rf har till uppgift att bekämpa marginalisering och att främja familjers välbefinnande och en trygg uppväxt för barn och unga. Organisationens verksamhet styrs av öppenhet, mänsklighet och närvaro, och ett av dess syften är att utöka vuxen närvaro i de ungas vardag. I Ripa-projektet syftar man till att bryta ungdomars brotts- och missbruksspiraler så att de inte ska bli djupare. Projektet kombinerar utbildade erfarenhetsexperters förståelse med yrkesmässigt ungdomsarbete. Stationens barn deltar också tillsammans med VR i ett försök med så kallade ungdomskonduktörer. Försöket innebär att konduktörer under en del av sina arbetsskift reser omkring i närtåg och på stationer tillsammans med ungdomsarbetare.

Delaktighet nu rf är en organisation som utvecklar tjänsterna inom barnskyddet ur klientperspektiv. Den tar fram och samlar in synpunkter från unga klienter inom barnskyddet om de tjänster som gäller dem, och förmedlar dessa till beslutsfattarna. De unga aktörer som medverkar i Delaktighet nu rf har barnskyddsbakgrund och erfarenhet av möten med olika myndigheter.

Ytterligare information:
Mikko Jalo, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med ministern)
Heidi Kankainen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 335, [email protected] (gatugängsfenomenet)