Projekt för att snabbare avlägsna vissa utlänningar som gjort sig skyldiga till brott ur landet


Eräiden rikoksiin syyllistyneiden maasta poistaminen
Hankenumero

SM045:00/2015

Asettaja

Sisäministeriö
Maahanmuutto-osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Thu Sep 24 00:00:00 EEST 2015

Toimikausi/aikataulu

Thu Sep 24 00:00:00 EEST 2015 - Sun Dec 31 00:00:00 EET 2017

Yhteyshenkilö

Tiina Sinkkanen, lainsäädäntöneuvos

Organisointitapa

Ilman asettamista tehtävä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeessa selvitetään mitä ongelmia liittyy maasta poistamiseen niissä tapauksissa, joissa kyse on rikoksiin syyllistyneistä ja yleiselle järjestykselle vaarallisista henkilöistä. Hankkeessa selvitetään asiaa koskeva lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja –käytännöt ja valmistellaan tarvittavat muutokset.

Tausta

Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden
maasta poistamista nopeutetaan.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Sisäministeriössä kustannukset (työaika) kohdennetaan toiminnolle lakien ja asetusten valmistelu 2000 520 100.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hankkeen vastuuhenkilö on lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen maahanmuuttoosaston
oikeudellisesta yksiköstä ja valmisteluun osallistuu neuvotteleva virkamies
Yrsa Nyman samasta yksiköstä. Hankkeen sihteerinä on säädösvalmisteluavustaja
Tiina Pelkonen maahanmuutto-osaston ohjaus- ja kehittämisyksiköstä.
Hankkeessa asetetaan työryhmä johon kutsutaan edustajat sisäministeriön
poliisiosastolta, Poliisihallituksesta ja Maahanmuuttovirastosta. Hankkeessa kuullaan
sisäministeriön rajavartio-osastoa, oikeusministeriötä, Rikosseuraamuslaitosta,
Helsingin hallinto-oikeutta, yhdenvertaisuusvaltuutettua sekä kansalaisjärjestöjä ja
muita tahoja.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Jorma Vuorio, Riitta Koponen

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Krüger Kukka ylitarkastaja sisäasiainministeriö Jäsen
Sinkkanen Tiina lainsäädäntöneuvos sisäasiainministeriö Valmistelija
Sinkkanen Tiina lainsäädäntöneuvos sisäasiainministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Sinkkanen Tiina lainsäädäntöneuvos sisäasiainministeriö Vastuuhenkilö
Arkisto luovutettu

Ei

Arkistotiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan sisäministeriön asianhallintajärjestelmässä numerolla SMDno-2015-1328.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

28 asiakirjaa


 1. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausunto

    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416612/LAUSUNTO_20170823065706_416612.odt


 2. OIkeuskanslerinviraston lausunto

    Oikeuskanslerinvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416616/LAUSUNTO_20170823065707_416616.doc


 3. Rikosseuraamuslaitoksen lausunto

    Rikosseuraamuslaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416618/LAUSUNTO_20170823070346_416618.pdf


 4. Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausunto

    Itä-Suomen hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416620/LAUSUNTO_20170823070347_416620.docx


 5. Maahanmuuttoviraston lausunto

    Maahanmuuttovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416621/LAUSUNTO_20170823070347_416621.pdf


 6. Länsi- ja Sisä-Suomen oikeus- ja edunvalvontapiirin lausunto

    Länsi- ja Sisä-Suomen oikeus- ja edunvalvontapiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416638/LAUSUNTO_20170823094037_416638.pdf


 7. Helsingin hallinto-oikeuden lausunto

    Helsingin hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416639/LAUSUNTO_20170823094037_416639.docx


 8. Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto

    Yhdenvertaisuusvaltuutettu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416676/LAUSUNTO_20170824052831_416676.pdf


 9. Valtiovarainministeriön lausunto

    Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416681/LAUSUNTO_20170824064816_416681.PDF


 10. Vaasan hallinto-oikeuden lausunto

    Vaasan hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416767/LAUSUNTO_20170825133743_416767.docx


 11. Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

    Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416768/LAUSUNTO_20170825133744_416768.pdf


 12. Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto

    Kriminaalihuollon tukisäätiö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416769/LAUSUNTO_20170825133744_416769.docx


 13. Oikeusministeriön lausunto

    Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416770/LAUSUNTO_20170825133744_416770.pdf


 14. Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin lausunto

    Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416788/LAUSUNTO_20170828064719_416788.docx


 15. Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin lausunto

    Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416789/LAUSUNTO_20170828064720_416789.pdf


 16. Turun hallinto-oikeuden lausunto

    Turun hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/416790/LAUSUNTO_20170828064720_416790.pdf


 17. Rajavartiolaitoksen esikunnan lausunto

    Rajavartiolaitoksen esikunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/417172/LAUSUNTO_20170904085012_417172.docm


 18. Poliisihallituksen lausunto

    Poliisihallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/417173/LAUSUNTO_20170904085311_417173.pdf


 19. itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin lausunto

    Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/417174/LAUSUNTO_20170904085311_417174.pdf


 20. Korkeimman hallinto-oikeuden lausunto

    Korkein hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/417380/LAUSUNTO_20170907122111_417380.docx


 21. Oikeuskanslerinviraston lausunto

    Oikeuskanslerinvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/417489/LAUSUNTO_20170911093543_417489.doc


 22. Lausuntoyhteenveto

   
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/420141/YHTEENVETO_20171110085144_420141.docx


 23. Lausunto, EOAK/4333/2017 (ei lausuttavaa)

  Fri Aug 25 00:00:00 EEST 2017  Eduskunnan oikeusasiamies
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 24. Kysymyksiä ja vastauksia

  Mon Jul 10 00:00:00 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/415372/KIRJE_20170718064508_415372.pdf


 25. Frågor och svar

  Mon Jul 10 00:00:00 EEST 2017  Inrikesministeriet
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/415373/KIRJE_20170718064556_415373.pdf


 26. Lausuntopyyntö

  Thu Jul 06 00:00:00 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/415193/LAUSUNTOPYYNTO_20170706072248_415193.pdf


 27. Luonnos hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta

  Wed Jul 05 00:00:00 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/415192/LIITE_20170706072248_415192.pdf


 28. Asettamispäätös

  Thu Sep 24 00:00:00 EEST 2015  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/243165/ASETTAMISPAATOS_20150924111026_243165.pdf

Ei julkaisuja