Sisäministeriön blogi

Sivut, joissa tagi säädösvalmistelu .

Maahanmuuttopolitiikkaan tarvitaan johtajuutta, jatkuvuutta ja maahanmuuttajien osallistamista 

Sisäministeriön seminaarin tavoitteena oli pohjustaa tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikan ja sitä tukevan lainsäädännön valmistelua.

Ulkomaalaislain uudistamiseen tähtäävä työ on hyvässä vauhdissa

Esiselvityshankkeessa pyritään kirkastamaan ulkomaalaislain sisällöllisiä tavoitteita, jotta laki vastaisi paremmin tämän päivän yhteiskunnan tarpeita ja...

Aselaki ei edellytä aseiden kevätsiivouksia

Eduskunta hyväksyi 19.3. uuden aselain. Käytännössä kyse oli vuonna 2017 voimaan tulleen EU:n asedirektiivin toimeenpanosta kansallisesti. Suomalaisten...

Korjattu aselakiesitys tänään eduskuntaan

Mikä eduskunnalle lähteneessä esityksessä on toisin kuin lausunnolla olleessa versiossa?

Rajaupseerien turvallisuustaustat varmistettava - kansalaisuusrajoitus ei ole ainoa keino

Rajavartiolaitoksen osalta päädyimme perusteellisen valmistelun kautta siihen, että sinänsä perusteltu huoli ammattisotilaiden turvallisuudesta on...

Laput pois silmiltä - nykymaailmassa tiedustelulaeille on kipeä tarve

Tiedustelulaeissa on kysymys viranomaisten tiedonhankintaoikeuden ja -kyvyn luomisesta tilanteessa, jossa sitä kipeästi tarvitaan.

Lakiuudistuksen tavoite rahankeräysten sujuvoittamisesta toteutumassa

Rahankeräyslain uudistamisessa ollaan pääsemässä asetettuihin tavoitteisiin. Rahankeräyksiin liittyy erilaisia intressejä ja intohimoja, joita on saatu...

EU:n asedirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee

Ampuma-aselakiin on tarkoitus tehdä vain direktiivistä johtuvat muutokset. Hankkeessa täytyy pitää huolta ampuma-aselain toimivuudesta kokonaisuutena.

Virkamiehen rooli on selvä – keskusteluun on silti voitava osallistua

Myös virkamiehellä on oikeus – ja velvollisuus – osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sinetti pelastustoimen uudistuksen virkamiesvalmistelulle

Valtioneuvosto päätti 9.3. antaa hallituksen esityksen pelastustoimen järjestämislaiksi. Pitkä virkamiesvalmistelu saa poliittisen sinetin ja asia siirtyy...

Asiantuntijoiden oleskelulupaprosessia kehitetään jatkuvasti

Oikeanlaisten osaajien rekrytoiminen on keskeisessä asemassa monen yrityksen kasvunäkymissä. Osaajat on ensinnäkin löydettävä. Välillä myös Suomen ulkopuolelta.

Ilman kausityötekijöitä valot sammuisivat monilla maatiloilla

Isoisäni mutisi joskus, että voi on aina liian kovaa, pehmeää tai sitten se loppuu kesken. Sama koskee maahanmuuttopoliittista keskustelua, jossa näkemykset...

— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään 12 tulosta.