Minister Mykkänen: Finlands hundraåriga flagga hissas för den finska demokratin den 4 december

Inrikesministeriet 28.5.2018 14.50 | Publicerad på svenska 28.5.2018 kl. 16.08
Pressmeddelande 60/2018

Vid inrikesministeriet bereds flaggning för att fira den finska demokratin den 4 december 2018. Den dagen för hundra år sedan inleddes röstningen vid det första valet efter inbördeskriget i Finland. Valet var samtidigt det första kommunalvalet med allmän och lika rösträtt i vårt land.

- För hundra år sedan kunde vi efter en vår och sommar präglade av inbördeskriget och fånglägren överraskande snabbt göra ett avgörande val för demokratin. Förenhetligandet började när också den part som förlorat kriget deltog i kommunalvalet både som kandidater och som väljare och i själva verket vann majoriteten på flera centrala orter, sade inrikesminister Kai Mykkänen vid Finlands flaggas hundraårsjubileumsfest i Fredrikshamn den 28 maj.

- Det är ett tecken på storhet att också företrädare för den part som förlorat deltog i samarbetet för det kommunala beslutsfattandet mindre än ett år efter de bittra händelserna. För det valet står vi i tacksamhetsskuld till båda parterna. Dagen för kommunalvalet den 4 december var inte än en dag för försoning, men nog en högtidsdag för den finska demokratin, framhävde Mykkänen.

Den hundraåriga blåvita flaggan firas i Fredrikshamn

Fredrikshamns stad ordnar Finlands flaggas hundraårsjubileumsfest i samarbete med statsrådets kansli och inrikesministeriet. Under festdagen öppnas de första delarna av Flaggparken i Fredrikshamn, dvs. flaggkonstverket Suomen lipun tie i Reservofficersskolans park och den del som består av de nordiska och baltiska ländernas flaggor i Flaggtornsparken.

- Att flagga är ett fint sätt att lyfta fram viktiga frågor som förenar nationen eller även lokala högtidsdagar. Finlands flagga hör till alla som bär Finland i sitt hjärta och den utesluter inte någon, betonade minister Mykkänen.

Riksdagen godkände enhälligt den blåvita flaggan som Finlands flagga den 28 maj 1918. Sedan dess har små ändringar gjorts i lagen, men flaggan har inte ändrats.

Minister Mykkänen överräckte på statsrådets vägnar till Fredrikshamns stad en av de Finlands flaggor som vajade på Salutorget i Helsingfors när Finland fyllde hundra år den 6 december 2017.

Ytterligare information
Hanne Huvila
, specialsakkunnig, tfn 0295 488 313, [email protected]
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 5131 539 (begäran om intervjuer med minister Mykkänen)