Sisäministeriön blogi

Sivut, joissa tagi hankkeet .

Poliisin toimintaedellytykset varmistetaan vakauttamisohjelmalla

Olemme viime aikoina saaneet konkreettisesti havaita demokratian vahvuudet. Se on Suomen valitsema tie, ja sellaisenaan kaikin tavoin puolustamisen arvoinen...

Alueelliset riskiarviot varautumisen tukena

Alueellisissa riskiarvioissa tunnistetaan merkittävimmät alueelliset uhat ja häiriötilanteet. Nämä yhteisesti tunnistetut ja arvioidut riskit luovat pohjaa...

Pelastustoimi valmistautuu siirtymään soten rinnalla hyvinvointialueille

Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 pelastustoimen järjestämislain, jonka myötä pelastustoimen järjestävät vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueet ja Helsingin...

Pelastustoimen rahoitus turvataan uudistuksessa

Hallitus antoi joulukuussa 2020 eduskunnalle esityksen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen...

Pelastustoimen toimintaympäristö muuttuu – Suorituskykyhanke tuottaa välineitä muutokseen valmistautumiseen

Pidin pelastustoiminnan ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistusta valmistelevassa työryhmässä esityksen toimintaympäristömme muutoksista. Esitystä...

Suorituskykyhanke luo perustan tietoon perustuvalle toimintatavalle ja johtamiselle

Tämän vuoden helmikuussa asetettiin Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke. Hankkeen tehtävänä on tukea...

Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki saadaan aikaan yhteistyöllä

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmalla lisätään yhteistyötä eri tahojen kanssa niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Näin...

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma: kohti välittävämpää ja merkityksellisempää turvallisuustyötä

Turvallisuuden edistäminen sen eri muodoissa on mitä parhainta välittämisen osoitusta.

Aselaki ei edellytä aseiden kevätsiivouksia

Eduskunta hyväksyi 19.3. uuden aselain. Käytännössä kyse oli vuonna 2017 voimaan tulleen EU:n asedirektiivin toimeenpanosta kansallisesti. Suomalaisten...

Onnettomuuksien ehkäisyn yhteiset tavoitteet

Pelastustoimialan tavoitteena on olla vahvempi sisäisen turvallisuuden kehittäjä ja vaikuttaja.

Kybertiedustelun torjunta on kansallinen sokea piste

Tiedustelulainsäädännöstä käydyssä lähetekeskustelussa eduskunta tuntui olevan laajalla enemmistöllä yksimielinen siitä, että uusia valtuuksia tarvitaan.

Laput pois silmiltä - nykymaailmassa tiedustelulaeille on kipeä tarve

Tiedustelulaeissa on kysymys viranomaisten tiedonhankintaoikeuden ja -kyvyn luomisesta tilanteessa, jossa sitä kipeästi tarvitaan.

Lakiuudistuksen tavoite rahankeräysten sujuvoittamisesta toteutumassa

Rahankeräyslain uudistamisessa ollaan pääsemässä asetettuihin tavoitteisiin. Rahankeräyksiin liittyy erilaisia intressejä ja intohimoja, joita on saatu...

EU:n asedirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee

Ampuma-aselakiin on tarkoitus tehdä vain direktiivistä johtuvat muutokset. Hankkeessa täytyy pitää huolta ampuma-aselain toimivuudesta kokonaisuutena.

Sisäisen turvallisuuden strategia on valmis - mikä muuttuu?

Strategian keskeisenä ajatuksena on, että turvallisuutta tehdään yhdessä. Se, millaista turvallisuutta haluamme viranomaistoiminnassa tuottaa vuonna 2025...

Maailman muutos vaikuttaa myös turvallisuuteen

Kansainvälisten vertailututkimusten mukaan Suomi on ehdottomasti yksi maailman turvallisimmista maista. Kun ympäröivä maailma muuttuu, myös...

Sinetti pelastustoimen uudistuksen virkamiesvalmistelulle

Valtioneuvosto päätti 9.3. antaa hallituksen esityksen pelastustoimen järjestämislaiksi. Pitkä virkamiesvalmistelu saa poliittisen sinetin ja asia siirtyy...

Asiantuntijoiden oleskelulupaprosessia kehitetään jatkuvasti

Oikeanlaisten osaajien rekrytoiminen on keskeisessä asemassa monen yrityksen kasvunäkymissä. Osaajat on ensinnäkin löydettävä. Välillä myös Suomen ulkopuolelta.

— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään 18 tulosta.