Hoppa till innehåll
Media

Inrikesminister Risikko till rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel den 7 december

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2017 13.03
Pressmeddelande 129/2017

Inrikesminister Paula Risikko deltar i ett möte för rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel den 7 december. Vid mötet behandlas bl.a. kampen mot terrorism, de gemensamma informationssystemens interoperabilitet på EU-nivå och reformen av det gemensamma asylsystemet.

När det gäller bekämpning av terrorism diskuterar inrikesministrarna bl.a. halvtidsrapporten av kommissionens sakkunniggrupp på hög nivå som behandlar våldsbejakande radikalisering. I rapporten beskrivs prioriteringarna på EU-nivå i kampen mot våldsbejakande radikalisering. Målet med arbetet är att EU i fortsättningen kan stödja de medlemsländer som ansvarar för bekämpningen av våldsbejakande radikalisering genom att vidta bättre samordnade åtgärder.

– EU ger medlemsstaterna värdefullt stöd i kampen mot radikalisering, och de föreslagna EU-prioriteringarna är motiverade. Det är viktigt att de också är flexibla och kan ändras i takt med att fenomenet utvecklas. När det gäller bekämpningen av radikalisering sitter alla medlemsstaterna i samma båt, framhäver Risikko.

EU:s inrikesministrar diskuterar också förstärkningen av Schengenområdet samt den s.k. data retention-regleringen som gäller sådana uppgifter om förmedling av elektronisk kommunikation som förvaras för myndighetsändamål.

På grund av tidpunkten för RIF-rådet och inrikesministrarnas förhandlingar om bekämpningen av terrorism före mötet deltar minister Risikko inte i republikens presidents självständighetsmottagning.

Ytterligare information

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 2216, [email protected]