Bloggar

Bloggar

Yhteiskunnan turvallisuus muodostuu yksilöiden ja viranomaisten yhteistyönä

Jari Lepistö Publiceringsdatum 3.6.2022 14.00 Blogg

Työviikko päättymässä ja viikonloppu edessä. Katselen etätyökonttorin ikkunoista avautuvaa maisemaa. Ulkona puhaltaa kova pohjoinen tuuli kuivattaen viime päivien kostean ilma-alan mennessään. Puut huojuvat kallistellen uhkaavasti ja takassa rätisee tuli. On turvallisen oloista. Havahdun pohtimasta, mistä turvallisuus loppujen lopuksi syntyy? 

Yksilöt kokevat turvallisuuden eri tavoin

Ajattelen, että turvallisuus on ensisijaisesti henkilökohtainen kokemus. Kukin määrittelee omalta osaltaan sen, mikä on riittävän turvallista. Jonkun vähätellessä tietyn ilmiön uhkaavuutta voi toinen kokea sen maailmaa kaatavana. Tämä näkemys sai vahvistusta, kun osana pelastustoimen Suorituskykyhanketta tarkasteltiin asiakastarpeita ja -lähtöisyyttä. Hankkeessa toteutetun laajan kansalaiskyselyn tuloksena voitiin muodostaa viisi väestösegmenttiä, joita määrittelivät aivan muut tekijät kuin perinteinen ikä, sukupuoli tai sosioekonominen luokka.

Segmenteiksi muodostuivat rohkeat turvallisuustietoiset auttajat, arat turvallisuushakuiset osallistujat, pysyvyyttä arvostavat velvollisuudentuntoiset, huolettomat yksilökeskeiset kaupunkilaiset ja oman turvallisuuden takaajat. Jokainen ihminen on yksilö ja rakentaa identiteettiään arvopohjastaan ja kokemuksistaan käsin. Turvallisuuteen liittyvä väestösegmentointi auttaa hahmottamaan, miksi sama viesti ei uppoa kahteen samaa ikäluokkaa tai sukupuolta edustavaan ihmiseen. Segmentointi auttaa ymmärtämään myös sen, miksi jotkut toimivat niin kuin toimivat. 

Turvallisuutta ei voi täysin ulkoistaa

Joissain tieteellisissä tutkimuksissa on paljastunut myös turvallisuuden ulkoistamista. Tällöin turvallisuuden takaajina pidetään usein viranomaisia. Tosiasiassa yksi viranomaisten tehtävistä on tukea ihmisiä oman turvallisuutensa rakentamisessa ja ylläpitämisestä. Vastuu omasta toiminnasta on nimittäin lopulta jokaisella itsellään. Kun turvallisuus horjuu tai pettää, Suomessa yhteiskunnan järjestelmät toimivat kuitenkin turvaverkkona ja auttajina. Kattavalla palveluverkolla ja henkilöstön osaamista kehittämällä varmistetaan, että tarjottava palvelu on aina korkealuokkaista ja asiakasymmärrykseen perustuvaa. 

Kaiken kaikkiaan turvallisuus on läsnä kaikessa tekemisessämme fyysisesti ja turvallisuuden tunteena. Mitä ja miten kulloinkin teemme tai puhumme, määrittävät turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen tason. Myrskyllä sisällä pysyessäni minun ei tarvitse pelätä puun kaatuvan päälleni ja varaavan takkani takia minun ei tarvitse pelätä, että tuulesta johtuva sähkökatko viilentäisi taloa. Turvallisuudesta huolehtiminen on myös välittämistä. Välittämisen ilmapiirissä turvallisuuden tunnekin vahvistuu, ja turvallisuus voidaan kokea kollektiivisena. Koen oloni turvalliseksi. Miten sinulla? 

Jari Lepistö
pelastusylitarkastaja
@jari_lepisto

Kommentera

Ange din kommentar här.