Kanslichef Nerg: Internationellt samarbete är väsentligt i arbetet mot människohandel

Inrikesministeriet 19.3.2014 10.41
Pressmeddelande

Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg öppnade i dag en konferens om hjälp till offer för människohandel. I sitt tal betonade Nerg Östersjöländernas aktiva samarbete mot människohandel och konstaterade att Europeiska kommissionen har en betydande roll i frågan.

- Människohandel är gränsöverskridande brottslighet. Det är bra att Europeiska kommissionen vid sidan om utvecklandet av lagstiftningen mot människohandel har tagit en central roll i det europeiska samarbetet. Ett banbrytande arbete för att t.ex. förhindra utnyttjande av barn har i sin tur utförts i samarbete mellan Östersjöländerna.

Nerg talade på mötet för Östersjöstaternas råd där också Myria Vassiliadou, EU:s samordnare för kampen mot människohandel, och Eva Biaudet, nationell rapportör om människohandel, höll anföranden. Dessutom berättade flera representanter för regeringar och frivilligorganisationer från Östersjöländerna, Island och Norge om utvecklingen av stödtjänster för offer för människohandel.

Lagstiftningen om hjälp till offer för människohandel utvecklas

Det hjälpsystem för offer för människohandel som finns i anslutning till Joutseno förläggning svarar i första hand för hjälpen till offer för människohandel i Finland. De sakkunniga inom hjälpsystemet ordnar för offren de tjänster och stödåtgärder de behöver samt stödjer också andra myndigheter i att hjälpa offren.

Social- och hälsovårdsministeriet förebygger de sociala problem som människohandeln medför. För närvarande är utmaningen inom social- och hälsovården att identifiera offren för människohandel för att kunna hänvisa dem till rätt typ av hjälp. När en person har identifierats som offer för människohandel kan han eller hon bl.a. erbjudas social- och hälsovårdstjänster och stöd för boende.

Det har upptäckts få fall av människohandel i Finland och bara några domar har getts. Det är svårt att identifiera människohandel och dess offer, och andelen dold brottslighet är stor. Ibland kan offren också beskylla sig själva för situationen och vågar inte söka hjälp.

Även om förekomsten av människohandel enligt statistiken ännu är ganska liten i Finland, följer man aktivt med utvecklingen av fenomenet och brottsligheten i anknytning till det. Den nationella rapportören om människohandel har enligt kanslichef Nerg haft en viktig roll i utvecklingen av uppföljningsarbetet.

- Våra erfarenheter om rapportörens arbete är uppmuntrande: det nationella utvärderingsarbetet har varit konstruktivt och gett bra material för att utveckla lagstiftningen och myndighetsverksamheten, konstaterade Nerg.

Vid inrikesministeriet utses under våren också en nationell samordnare för arbetet mot människohandel med förvaltningsövergripande uppgifter. Till samordnarens uppgifter hör att främja samarbetet mellan myndigheterna och aktörer inom tredje sektorn samt att samarbeta med andra staters myndigheter och frivilligorganisationer.

Dessutom har inrikesministeriet tillsatt ett projekt för att utveckla lagstiftningen om hjälp till offer för människohandel. Avsikten är att regeringens proposition avlåts till riksdagen under höstsessionen 2014.

Kanslichef Nergs tal i sin helhet (på finska): http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/puheet

Ytterligare information: överinspektör Tero Mikkola, inrikesministeriet, tfn 0295 488 617, överinspektör Satu Kaskinen, inrikesministeriet, tfn 0295 488 689