Finland fortsätter hjälpa Sverige med att släcka skogsbränder

Inrikesministeriet 1.8.2018 12.02 | Publicerad på svenska 1.8.2018 kl. 13.31
Pressmeddelande 87/2018

Sverige har begärt en fortsättning på den hjälp som Finland erbjudit med att släcka skogsbränder. Inrikesministeriet fattade ett beslut om fortsatt hjälp den 1 augusti. Den räddningspluton som arbetar i Sverige består av ca 30 personer och materiel, t.ex. brandbilar, tankbilar, motorsprutor och fordon som kan användas i terräng. Beslutet om fortsatt hjälp gäller t.o.m. den 10 augusti.

Räddningsplutonen har rekryterats från räddningsverket i Norra Savolax, räddningsverket i Uleåborg-Nordöstra Österbotten och räddningsverket i Lappland utanför den normala beredskapen, t.ex. från frivakt. På så sätt förändras inte beredskapen att bemöta eventuella skogs- och terrängbränder i hemlandet. Deltagarna hör antingen till räddningsverkens personal eller till regionala avtalsbrandkårer.

- Räddningsverken har visat sig vara flexibla och beredda att sköta ett långvarigt biståndsuppdrag. Den finländska styrkan ändras inte fast människor byts ut under insatsen. Genom att hjälpa Sverige får våra räddningsverk samtidigt nyttig erfarenhet med tanke på den nationella beredskapen, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

I Sverige har myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tackat Finland för den viktiga arbetsinsatsen. Finländska brandmän har färdigheter i bl.a. att släcka bränder i besvärlig terräng.

Krishanteringscentret, som finns vid Räddningsinstitutet och lyder under inrikesministeriet, svarar för det praktiska genomförandet av Finlands internationella räddningsverksamhet och är samordnare och arbetsgivare för den räddningspluton som arbetar i Sverige. Som stöd för plutonen har Krishanteringscentret skickat även ett tekniskt team som består av tre personer och vars uppgift är att på plats underlätta de uppgifter som anknyter till logistik, kommunikation och anskaffningar.

Ytterligare information:

Jussi Korhonen, direktör (civil beredskap), ställföreträdare för räddningsöverdirektören, tfn 0295 488 289, [email protected] (beslutet om att skicka hjälp)
Jukka Räsänen, beredskapsplanerare, tfn 050 4487955, [email protected] (de praktiska arrangemangen)