Finland skickar cirka 30 personer och materiel till Sverige för att hjälpa med släckningen av skogsbränder

Inrikesministeriet 27.7.2018 12.34 | Publicerad på svenska 27.7.2018 kl. 15.19
Pressmeddelande 86/2018

Sverige har sent på torsdag kväll tackat ja till Finlands erbjudande om hjälp för släckning av skogsbränder. Finland skickar till Sverige en självförsörjande räddningspluton med materiel. Formationen består av ca 30 personer och materiel, t.ex. brandbilar, tankbilar, motorsprutor och fordon som kan användas i terräng. Enligt en preliminär uppskattning anländer räddningspersonalen till Sverige senast på morgonen lördagen den 28 juli och inleder arbetet i mellersta Sverige så snart som möjligt efter ankomsten.

De finländska släckningsmännen arbetar i Sverige omkring en vecka. Om situationen så kräver är det dock möjligt att förlänga insatsens längd.

Deltagarna i den räddningspluton som reser till Sverige kommer från räddningsverket i Norra Savolax, räddningsverket i Uleåborg-Nordöstra Österbotten och räddningsverket i Lappland. Deltagarna har rekryterats från flera räddningsverks områden utanför den normala beredskapen, t.ex. från frivakt. På så sätt förändras inte beredskapen att bemöta eventuella skogs- och terrängbränder i hemlandet.

Deltagarna hör antingen till räddningsverkens personal eller till regionala avtalsbrandkårer.

- Det är viktigt att hjälpa Sverige med skogsbränderna genom alla de resurser som vi kan skicka utan att det äventyrar ett effektivt upptäckande och en effektiv släckning av skogsbränder i Finland. Jag önskar alla deltagare krafter, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

Krishanteringscentret, som finns vid Räddningsinstitutet och lyder under inrikesministeriet, svarar för det praktiska genomförandet av Finlands internationella räddningsverksamhet och är samordnare och arbetsgivare för den räddningspluton som skickas till Sverige. Som stöd för plutonen skickar Krishanteringscentret även ett tekniskt team som består av tre personer och vars uppgift är att på plats underlätta de uppgifter som anknyter till logistik, kommunikation och anskaffningar.

- Det nationella stödelementet är viktigt för att räddningsplutonen ska kunna koncentrera sig på det väsentliga, dvs. släckningen av skogsbränder, konstaterar Kirsi Henriksson, direktör för Krishanteringscentret.

I syfte att säkerställa en snabb reaktionsförmåga om Sverige skulle tacka ja till Finlands erbjudande om hjälp höjde Krishanteringscentret sin beredskap redan då Sverige skickade de första internationella begäran om hjälp. Både räddningsplutonen och stödteamet har förbundit sig till 24 timmars startberedskap.

Ytterligare information

Jussi Korhonen, direktör (civil beredskap), ställföreträdare för räddningsöverdirektören, tfn 0295 488 289, [email protected] (beslutet om att skicka hjälp)
Jukka Räsänen, beredskapsplanerare, tfn 0504487955, [email protected] (de praktiska arrangemangen)
Elina Ollila, informatör, krishanteringscentret, tfn 0295 453 663, [email protected] (t.o.m. 27.7 intervjuer med deltagare)
Titta Andersson-Bohren, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 513 1539, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med ministern)