Torsdagen den 1 februari vajar flaggorna för republikens president

Inrikesministeriet 30.1.2018 8.54
Pressmeddelande 11/2018

Den dag då republikens president tillträder sitt ämbete är en av de officiella flaggdagarna i Finland. Flaggorna hissas kl. 8 och halas vid solnedgången, dock tidigast kl. 16.

Att flagga är ett fint sätt att uttrycka glädje och visa att det finns anledning till fest. Det är också ett värdigt sätt att uttrycka respekt eller sorg. Man kan hissa flaggan i topp också andra dagar än på de flaggdagar som är införda i kalendern. Den som så önskar kan också flagga digitalt. Man kan skapa en flaggningsbild på adressen www.intermin.fi/sv/flaggar.

Närmare information om flaggning

Ytterligare information: Hanne Huvila, specialsakkunnig, tfn 0295 488 313, [email protected]