Ibruktagandet av det nya vapenregistersystemet skjuts upp

Inrikesministeriet 6.9.2018 14.20
Pressmeddelande 100/2018

Ibruktagandet av det nya vapenregistersystemet enligt skjutvapenlagen och elektroniska tjänster i anslutning till det skjuts upp. Orsaken är att polisens vapenregistersystem försenas. Statsrådet överlämnade den 6 september en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen.

Avsikten var att ta i bruk det nya vapenregistersystemet och elektroniska tjänster i anslutning till det den 1 december 2018. Tidtabellen skjuts upp på grund av att datasystemet försenas, och bestämmelserna om elektroniska tjänster börjar tillämpas den 1 mars 2020 när det nya vapenregistersystemet införs.

Polisstyrelsen informerade om fördröjningen 18.7.2018:
Idrifttagningen av polisens vapenregistersystem försenas

I regeringspropositionen föreslås dessutom en längre tidsfrist för vapensamlare att ansöka om vapentillstånd för eller göra en anmälan om de vapen och vapendelar som de förvärvat. Det föreslås att vapensamlare senast den 31 maj 2019 ska ansöka om vapentillstånd för de skjutvapen och vapendelar som de förvärvat före den 1 december 2017.

Skjutvapenlagens innehåll ändras inte genom de föreslagna ändringarna.

Ytterligare information:
Sini Lahdenperä
, specialsakkunnig, tfn 0295 488 312, [email protected] (lagprojektet)
Hanna Piipponen, chef för tillståndsförvaltningen, Polisstyrelsen, tfn 0295 481 868, [email protected] och Mika Lehtonen, chef för vapenförvaltningen, Polisstyrelsen, tfn 0295 481 850, [email protected] (vapenregistersystemet)