Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen godkände utlandsfinländarpolitiska programmet för åren 2017–2021

InrikesministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
29.9.2017 10.46
Pressmeddelande 437/2017

Vid sina förhandlingar godkände regeringen utlandsfinländarpolitiska programmet för åren 2017-2021. Programmet driver utlandsfinländarnas intressen och rör ca 1,6 miljoner finländare som är bosatta utomlands. Statsrådet fastställde programmet för första gången 2006.

Programmet stärker kontinuiteten i genomförandet av utlandsfinländarpolitiken

Det utlandsfinländarpolitiska programmet innehåller 17 politiska riktlinjer som främjas genom överenskomna åtgärder för att uppnå varje mål. Målen i programmet gäller bl.a. val, medborgarskapsfrågor såsom pass- och identitetskortsfrågor, Finlands- och Europaskolornas verksamhet utomlands, barnens grundläggande utbildning och frågor gällande social trygghet och hälso- och sjukvårdstjänster.

Inrikesministeriet ansvarar för samordningen av programmet

Det utlandsfinländarpolitiska programmet har beretts i samarbete mellan Suomi-Seura ry, representanter för utlandsfinländarparlamentet samt olika ministerier och ämbetsverk. Inrikesministeriet ansvarar för samordningen av programmet.

Programmet gäller ca 1,6 miljoner utlandsfinländare

I programmet avses med utlandsfinländare en finsk medborgare som bor utanför Finland eller en person av finsk härkomst. De flesta av utlandsfinländarna bor i Sverige, Förenta staterna, Kanada, Australien, Ryssland, Storbritannien, Tyskland, Spanien och Estland.

Av de finska medborgare som var röstberättigade i nationella val i Finland 2015 bodde ca 242 000 personer utomlands.

Utlandsfinländarpolitiska programmet 2017-2021 (på finska)

Ytterligare information: Jarmo Tiukkanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 606, [email protected]