Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp för bedömning av styrningen och övervakningen av och utbildningen för den privata säkerhetsbranschen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2023 14.53
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bedöma styrningen och övervakningen av och utbildningen för den privata säkerhetsbranschen. Arbetsgruppen har till uppgift att lägga fram förslag om hur verksamheten inom branschen kan utvecklas.

Arbetsgruppen ska göra en heltäckande utredning av styrningen och övervakningen av den privata säkerhetsbranschen samt om utbildningen inom branschen. Arbetsgruppens mandatperiod pågår till den 31 maj 2023.

– Det behövs en omfattande bedömning av om det finns tillräcklig utbildning för och styrning och övervakning av den privata säkerhetsbranschen. Människorna ska kunna lita på varje aktör inom den privata säkerhetsbranschen. Utifrån arbetsgruppens arbete ska det fattas beslut om hurudana ändringar som eventuellt behövs i lagstiftningen om branschen, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Brottsmisstankar mot anställda inom säkerhetsbranschen har bidragit till att utredningsarbetet inleds. Undersökningen av fallen pågår hos polisen.

Projektet genomförs under ledning av inrikesministeriet. Till arbetsgruppen kallas representanter för justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Polisstyrelsen och Utbildningsstyrelsen. Till arbetsgruppen kallas dessutom branschorganisationen för företag inom säkerhetsbranschen Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry och Servicefacket PAM rf. Arbetsgruppen kommer också att i stor utsträckning höra andra experter. 

Arbetsgruppen bedömer utbildningskraven och bedömningen av lämplighet inom branschen

Arbetsgruppen ska bedöma utbildningskraven för den privata säkerhetsbranschen och utbildningens struktur. Dessutom utvärderas behovet att utveckla bedömningen av lämpligheten hos dem som söker arbete som väktare eller ordningsvakt.

Väktare och ordningsvakter har i sitt arbete befogenheter att ingripa i människors grundläggande fri- och rättigheter. Av denna anledning har arbetsgruppen också till uppgift att utvärdera metoder att utveckla iakttagandet av likabehandling inom branschen.

– Tillsynen över aktörerna inom branschen och tillräcklig utbildning bidrar till att säkerställa att de befogenheter som i lag föreskrivs för väktare och ordningsvakter utövas på behörigt sätt, säger polisavdelningens överdirektör Tomi Vuori.

Utifrån utredningen bedöms behovet av lagändringar

Utifrån arbetsgruppens utredning bedöms hurudana eventuella ändringar i lagstiftningen som behövs. Bevakningsrörelsen och ordningsövervakningen regleras i lagen om privata säkerhetstjänster. Bestämmelser om utbildningen och utbildning i användning av maktmedelsredskap finns dessutom i en förordning av inrikesministeriet som utfärdats med stöd av lagen. Den nuvarande lagstiftningen trädde i kraft 2017. 

Inrikesministeriet svarar för beredningen av lagstiftningen om den privata säkerhetsbranschen. Största delen av verksamheten inom branschen kräver tillstånd. Polisstyrelsen svarar för beviljandet av de mest centrala tillstånden samt för riksomfattande styrning och övervakning av branschen. Polisinrättningarna godkänner på ansökan sökande som väktare och ordningsvakter.

Antalet väktare som godkänts är något under 17 000 och antalet ordningsvakter cirka 36 000. Inom branschen finns många deltidsanställda, som till exempel arbetar tillfälligt som ordningsvakter vid offentliga tillställningar.

Ytterligare information:

Tomi Vuori, överdirektör, tfn 0295 488 550, [email protected]

Mikko Jalo, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med ministern)