Hoppa till innehåll
Media

Ilkka Haahtela blir Migrationsverkets överdirektör

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2022 13.28
Pressmeddelande 129/2022
Ilkka Haahtela.

Den 8 september 2022 utnämnde statsrådet Ilkka Haahtela, magister i samhällsvetenskaper, till överdirektör för Migrationsverket för tiden 26.9.2022–25.9.2027.

Haahtela tillträder som överdirektör från tjänsten som chef för Helsingfors stads enhet för invandrings- och sysselsättningsfrågor, där han ansvarade för stadens strategiska och politiska beredning av migrationsfrågor och enhetens resursstyrning. Ilkka Haahtela har lång erfarenhet och omfattande samarbetsnätverk på invandringsområdet och gedigen erfarenhet av att leda förändringar.

- Invandring är en viktig del av Finlands framtid och vi måste tillsammans lyckas i frågor som gäller migration. Kundupplevelsen bör stå i centrum vid utvecklingen av tjänsterna. Migrationsverket har en mycket bred kundkrets som omfattar allt från privatkunder och företag till läroanstalter och samhället i stort. Invandringen som fenomen har långtgående konsekvenser. Verksamheten bör dock vara flexibel och effektiv när man letar efter lösningar på olika invandringsfenomen. Mitt eget ledarskap grundar sig på nyfikenhet, öppenhet och mod att söka effektivare metoder. Mitt mål är att inrikta Migrationsverkets verksamhet på att bygga upp framtidens Finland, säger Haahtela.

Migrationsverkets överdirektör övervakar och utvecklar Migrationsverkets verksamhet. Överdirektören ansvarar också för verksamhetens resultat vid verket och för att målen uppnås samt rapporterar om dessa till inrikesministeriet. Dessutom rapporterar överdirektören om invandringen av arbetskraft och studerande också till arbets- och näringsministeriet.

Migrationsverket handlägger och avgör sådana ärenden i fråga om utlänningar som gäller arbetstillstånd, tillstånd för studier, tillstånd på grund av familjeband samt internationellt skydd och medborgarskap. Dessutom svarar Migrationsverket för styrningen av den praktiska verksamheten vid mottagande av personer som söker internationellt skydd eller som får tillfälligt skydd och vid förvarsenheter för utlänningar. Verket hör till inrikesministeriets förvaltningsområde.

Det har gjorts en omfattande säkerhetsutredning av Haahtela enligt säkerhetsutredningslagen och ingåtts ett karensavtal enligt statstjänstemannalagen. Haahtela har även lämnat en redogörelse för sina bindningar till ministeriet.

Mer information:
Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 418 803, [email protected]